Antero Ollila Aika on totuuden puolella

Ilmastonmuutos, osa 6: Merten osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa

 • Kuva 1. Kumulatiiviset hiilidioksidiemissiot ja ilmakehän CO2-määrä
  Kuva 1. Kumulatiiviset hiilidioksidiemissiot ja ilmakehän CO2-määrä
 • Kuva 2. Hiilidioksidin kierto ilmakehän, merten ja biosfäärin välillä
  Kuva 2. Hiilidioksidin kierto ilmakehän, merten ja biosfäärin välillä
 • Kuva 3. Merten lämpötila ja ilmakehän CO2-pitoisuus
  Kuva 3. Merten lämpötila ja ilmakehän CO2-pitoisuus
 • Kuva 4. Ilmakehän 14C-pitoisuuden muutos
  Kuva 4. Ilmakehän 14C-pitoisuuden muutos
 • Kuva 5. Ilmakehän CO2-määrän kehitys:mittaukset ja simulointimalli
  Kuva 5. Ilmakehän CO2-määrän kehitys:mittaukset ja simulointimalli
 • Kuva 6. Projektio RCP4.5: IPCC ja simulointitulokset
  Kuva 6. Projektio RCP4.5: IPCC ja simulointitulokset

 Motto: Nihil in verbis, omnia probate – Älä luota pelkkään puheeseen, testaa kaikkea

Tässä blogissani käsittelen merten osuutta ilmakehän hiilidioksidimäärän kehittymisessä. Esiteollisessa ilmakehässä ennen vuotta 1750 CO2-pitoisuus oli 280 ppm vastaten CO2-määrää 597 GtC (Gigatonnia hiiltä). Nykyilmakehässä CO2-pitoisuus on n. 400 ppm ja se vastaa CO2-määrää 855 GtC. Ihmiskunnan emissiot eli hiilipäästöt ilmakehään vuositasolla on arvioitu ja niistä löytyy tietoa esimerkiksi täältä: http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2010.ems

Oheisen tietokannan mukaan kokonaisemissiot ovat olleet vuoteen 2013 mennessä 394 GtC. Samalla ajanjaksolla ilmakehän CO2-määrän lisäys on ollut vain 845 – 597 = 248 GtC. Graafinen esitys kumulatiivisista emissioiden määrästä ja ilmakehän määrän kumulatiivisesta lisääntymisestä on esitetty kuvassa 1. Tämän kiistattoman faktatiedon mukaan ilmakehän CO2-määrä kasvoi vuoteen 1956 saakka enemmän kuin ihmiskunnan emissiot olivat. Toisaalta vuoden 1956 jälkeen merkittävä osa ihmiskunnan CO2- emissioista katoaa jonnekin, eikä löydy ilmakehästä. Jos luulit, että ihmiskunnan emissiot vastaavat 1:1 ilmakehän CO2-pitoisuuden kasvua, niin olit väärässä. Tilanne onkin monimutkaisempi.

On syytä esittää, miten hiilidioksidi käyttäytyy ilmakehän, merten ja biosfäärin (kasvillisuuden) välillä. Siinä käy nimittäin kova pöhinä, kuva 2. Kasvit yhteyttävät vuositasolla n. 123 GtC ja vapauttavat saman verran. Merten kylmät alueet liuottavat ilmakehän CO2:ta n. 85 GtC vuosittain. Noin 25 % ilmakehän hiilidioksidista vaihtuu vuosittain. Tämä piirre on avain oikeastaan kaikkeen, mikä koskee ilmakehän hiilidioksidin määrien muutoksia ja viipymäaikoja. Kylmät merivirrat kuljettavat CO2-rikasta merivettä päiväntasaaja-alueelle, josta sitä vapautuu suurin piirtein sama määrä kuin on liuennut kylmillä merialueilla. Kysymys on ns. limonadipullo-ilmiöstä. Kun limonadipullo lämpenee ja se avataan, niin CO2 suorastaan purskahtaa ulos. Kyseessä on kaasun liukeneminen veteen ja sitä kuvaa Henryn laki. Liukeneminen on verrannollinen CO2-pitoisuuteen ilmakehässä: korkeampi pitoisuus liuottaa enemmän. Toinen määrä tekijä on meren lämpötila: kylmä vesi liuottaa enemmän kuin lämmin vesi.

Merissä on ns. sekoittumiskerros paksuudeltaan keskimäärin 75 metriä. Se on hyvin sekoittunut ja se on CO2:n suhteen tasapainossa ilmakehän CO2:n kanssa. Se tarkoittaa, että sekoittumiskerroksen CO2-pitoisuus reagoi herkästi sekä ilmakehän CO2-pitoisuuden muutoksiin että meren lämpötilamuutoksiin. Esimerkkinä tästä on kuva 3. Merten pintalämpötila korreloi voimakkaasti ilmakehän CO2-pitoisuuden välillä. Kuva 3 ei kerro fysikaalista yhteyttä ja se selviää simulointimallin avulla.

Merissä on arviolta 38 000 GtC hiilidioksidia. Se on ollut tasapainossa ilmakehän CO2:n kanssa esiteollisella ajalla ja suhde on ollut arviolta 38000/597 = 63. Nyt suhde on noin 38000/845 = 45. On syntynyt epätasapaino, jonka korjautuminen vaatii aikaa. Kuinka paljon, siitä kiistellään. Valtaosa tutkijoista on sitä mieltä, että meret absorboivat ne CO2-määrät, jotka katoavat ilmakehästä. Vuodesta 1956 alkaen keskimäärin 55 % vuosittaisista emissioista löytyy ilmakehästä ja loput ovat todennäköisesti imeytyneet meriin; nykyvauhti n. 4,5 GtC/vuosi.

Merten hiilidioksidin absorbointikyvystä antaa esimerkin Doverin liitukalliot, jotka olivat kerran meren pohjassa. Ne ovat meressä eläneiden yksisoluisten plankton-eliöiden kalkkikuorten jäännöksiä. Mistä kalkkikuoren hiili on peräisin? Se oli peräisin ilmakehän hiilidioksidista. Merillä on kyky saostaa hiilidioksidia merten pohjalle ja siten korjata mahdollisia häiriöitä ilmakehän ja merten CO2-pitoisuudessa.

IPCC:llä on kaksi pääväittämää ilmakehän hiilidioksidista: 1) CO2-lisäys ilmakehässä arvosta 597 GtC nykyajan arvoon 855 GtC on kokonaan antropogeenista eli ihmisen aiheuttamaa. 2) Antropogeeninen CO2 säilyy ilmakehässä satoja – jopa tuhansia vuosia. Petteri Taalas veti jälleen mutkat suoriksi ja sanoi Hesarin mukaan marraskuussa 2014, että ”hiilidioksidi viipyy ilmakehässä 100 000 vuotta”. Jotain tässä väittämässä on pahasti pielessä, kun vuositasolla jo puolet katoaa jonnekin. Molemmat väittämät ovat karkeasti vääriä, ja sen osoitan jutun loppuosassa. Tämä IPCC:n viipymäaikaväittämä johtaa siihen, että kun on laadittu tulevaisuuden ennusteita CO2-pitoisuudesta ja sitä kautta lämpenemistä, niin saadaan hyvin pelottavia uhkakuvia. Mukana ovat tietysti väärät laskelmat hiilidioksidin vahvuudesta kasvihuonekaasuna, kuten olen asian tuonut esiin aikaisemmissa blogeissani.

Ensiksi pitää selittää hieman, minkälaista hiiltä maapallolta löytyy. Luonnon hiili ja hiilidioksidi sisältävät kolmenlaista hiilen isotooppia. Hiilen normaali isotooppi on 12C eli sen atomipaino on 12 (6 protonia ja 6 neutronia) ja sen määrä on 98,89 %. Luonnon hiilessä on toinenkin pysyvä isotooppi 13C (7 neutronia) määrältään 1,11 %.  Lisäksi on radioaktiivista isotooppia 14C, joka syntyy 9-15 kilometrin korkeudessa kosmisen neutronisäteilyn osuessa typpiatomeihin. Tätä radioaktiivista hiiltä siirtyy kasveihin ja eläimiin. Ilmakehän hiilestä 14C:n osuus on vain biljoonasosa. Radiohiili hajoaa ja sen puoliintumisaika on 5730 vuotta ja tätä ominaisuutta käytetään radiohiiliajoituksessa. Vaikka 14C:n pitoisuus on lähes olematon, sen määriä voidaan mitata tarkasti ja se osoittaa, että isotooppimittaukset ovat tarkkuudeltaan aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi lämpötilamittaukset.

Hiilen isotooppi 13:n pitoisuutta käytetään hyväksi mitattaessa antropogeenisen CO2:n osuutta maalla, merellä ja ilmassa. Sitä varten on kehitetty oma mittausyksikkö, jota merkitään lyhyesti delta13, mutta tässä blogissa tuo kreikkalainen kirjain ei kuitenkaan tulostu oikein. Tällä pitoisuusmittauksella on monta nimeä ja käytän tässä yhteydessä nimeä permille. Mittausyksikkö korostaa 13C:n pitoisuusvaihtelua ja se on siitä erikoinen, että lähes kaikki luonnosta löytyvät arvot ovat etumerkiltään miinus-merkkisiä. Tämän päivän arvot ovat: ilmakehä -8,4 ‰, syvempi meri – 9,5…-10 ‰, kasvit -26 ‰ ja fossiiliset polttoaineet -28 ‰. Luonnollisen CO2:n permille-arvon -7,0 permilleä.  Koska fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet kasveista, niiden permille-arvo on melkein sama kuin kasveilla. Kasveissa ja fossiilisissa polttoaineissa on vähemmän 13C-isotooppia, koska kasvit suosivat isotooppia 12C.  Koska ihminen on lisännyt fossiilista alkuperää olevaa CO2:ta ilmakehään, permille-arvo on muuttunut 1750-luvun arvosta -6,35 ‰ nykyiseen arvoon -8,4 ‰. Tätä laimenemisilmiötä kutsutaan Suess-efektiksi, koska Suess huomasi tämän asian ensimmäisenä 1950-luvulla.

Ihminen puuttui 14C-pitoisuuteen raskaalla kädellä aloittaessaan ydinpommitestit 40-luvulla. Testit lopetettiin ilmakehässä 1964. Radiohiilen pitoisuutta ilmakehässä on mitattu tarkasti tähän päivään asti. Nyt sen pitoisuus on vain 2-4 % huippuarvosta 1964. Tämä asia on havainnollistettu kuvassa 4.

Kuvasta 4 näkyy, että 14C-pitoisuus laskee aivan teorian mukaisesti niin, että sen viipymisaika on 16 vuotta. Viipymisaika 16 vuotta liittyy 1. kertaluvun dynaamiseen prosessiin ja siitä voidaan laskea toinen suure eli asettumisaika, joka on saadaan kertomalla neljällä viipymisaika. Tässä tapauksessa asettumisaika on 4*16 = 64 vuotta eli 1964 + 64 = 2028.  Nyt tullaan yhteen keskeiseen asiaan eli mikä on antropogeenisen CO2:n viipymä ilmakehässä: onko se tuhansia vuosia vai 4-5 vuotta, kuten yksi koulukunta väittää. Antropogeeninen CO2-lisäys on luonteeltaan samanlainen kuin 14C:n atomipommilisäys. Molemmat ovat tulleet maapallolle ilmakehään ihmisen toimesta ja vastaavia määriä ei ole ollut merissä eikä kasveissa, vaan ne ovat siirtyneet sinne hiilidioksidikierron vaikutuksesta. Sen vuoksi on selkeä johtopäätös, että antropogeenisen CO2:n viipymisaika ilmakehässä pitäisi olla sama kuin radiohiilen viipymisaika eli 16 vuotta.

Norjalainen tutkija Segastadt on kerännyt 34 tutkimusta, jotka osoittavat viipymäaikaa, joissa arvot vaihtelevat välillä 2 – 12,5 vuotta keskiarvon ollessa 7,6 vuotta. Ne ovat yksinkertaisesti vääriä. Samoin IPCC:n arvo on selkeässä ristiriidassa suorien mittausten kanssa.

Maapallon lämpenemisen kannalta antropogeenisella CO2:lla ei ole merkitystä, vaan kokonais-CO2:n määrän kehitys on ratkaisevaa. Antropogeeinen CO2 laimenee nopeasti ilmakehässä, koska meristä ja biosfääristä ei tule alkuvaiheessa uutta antropogeenista CO2:ta tilalle ilmakehään. Kokonais-CO2:n kohdalla tilanne on aivan toinen. Vaikka 25 % ilmakehän CO2:ta vaihtuu vuosittain, niin suurin piirtein sama määrä tulee takaisin meristä ja biosfääristä. Pieni ero on sama määrä, joka häipyy ilmakehästä vuosittain, ja joka on nykyilmakehässä 4,5 GtC. Se katoaa pysyvästi syvään mereen sekoittumiskerroksen kautta. Kokonaishiilidioksidin viipymäaika täytyy olla selvästi pitempi kuin antropogeenisella CO2:lla. Näyttää siltä, että useat tutkijat eivät osaa tehdä mitään eroa antropogeenisen CO2:n ja kokonais-CO2:n käyttäytymisen välillä.

Olen tehnyt tietokonemallin, joka kuvaa sekä antropogeenisen että kokonais-CO2:n muutoksia ilmakehässä, merissä ja biosfäärissä. Se perustuu Henryn lakiin, ja siihen, että sekoittumiskerroksen pitoisuus määrittää syvään mereen siirtyvän CO2-määrän. Muutoin sovelletaan fysikaalisia sekoittumisilmiöitä ja massataseen lakeja. Ainut kokemusperäinen parametri on, että ilmakehän permille-arvo on mittausten mukainen vuonna 2013. Olen pystynyt validoimaan eli todentamaan simulointimallin oikeellisuuden ja tarkkuuden neljän parametrin avulla, joista yksi on, että mereen siirtynyt CO2-määrä vuoteen 1994 mennessä vastaa erittäin hyvin mittausten avulla tehtyä määrää.

Kuvassa 5 on yksi simulointitulos, josta näkyy ilmakehän mitattu CO2-määrän muutos ja simulointimallilla saatu tulos. Silmämääräisesti näkee, että käyrät vastaavat hyvin toisiaan korrelaatiokertoimen r2 ollessa 0,75. Kun mittausaineistosta poistetaan vuodet 1992-1995 korrelaatio paranee arvoon 0,81. Kyseisinä vuosina tapahtui Pinatubo-tulivuoren purkaus, joka pienensi auringon valon määrää, mutta muutti valon luonnetta diffuusiksi. Diffuusinen valo tulee useasta suunnasta ja sen vuoksi kasvien yhteyttämisprosessi voimistui, jonka johdosta ilmakehän CO2-pitoisuus putosi alaspäin. Aika yllättävä tulos. Kuvan 5 tulos antaa fysikaalisen selityksen merten lämpötilan ja ilmakehän CO2-pitoisuuden välille ja se johtuu Henryn lain mukaisesta veden lämpötilan vaikutuksesta absorptioon. Vuoden 2016 CO2-lisäys tulee olemaan korkein tähän mennessä mitattu - arviolta 3,0...3,5 ppm, kun keskiarvo on ollut viime vuosina 2,2 ppm. Syynä El Nino-ilmiön aiheuttama lämpötilapiikki.

Kuvassa 5 näkyy myös, kuinka merestä siirtyy luonnollista CO2:ta ilmakehään. Tämä on tavallaan hyvä uutinen sille koulukunnalle, joka väittää, että kaikki ilmakehän CO2-lisäys sitten vuoden 1750 on peräisin merestä. Simulointitulosteni mukaan lisäyksestä on yhteensä 73 % peräisin merestä ja loput ovat ihmisen aiheuttamaa eli antropogeenista. Huono uutinen tälle koulukunnalle on, että joka tapauksessa ilmakehän CO2-pitoisuuden lisäys johtuu 100-prosenttisesti ihmisestä. Tämä tulos on myös erittäin huono uutinen IPCC:n koulukunnalle, joka väittää, että koko CO2-lisäys on antropogeenista. CO2-virtaukset ilmakehän, merten ja biosfäärin kesken kumoavat jo kvalitatiivisesti tällaisen olettamuksen.

Simulointimallini keskeisiä tuloksia on, että antropogeenisen CO2:n viipymisaika ilmakehässä on 16 vuotta eli täsmälleen vastaava kuin 14C:n viipymisaika. Sen sijaan kokonais-CO2:n viipymisaika on 55 vuotta, joka vastaa asettumisaikaa 220 vuotta. Sitä voi verrata siihen aikaan, joka on mennyt nykyisen CO2-pitoisuuden saavuttamiseen ja sehän on n. 265 vuotta.

Simulointimallini etu muihin monimutkaisiin malleihin verrattuna on, että siinä ei ole ns. kadonneen CO2:n ongelmaa. Monimutkaisten mallien mukaan meriin siirtyy maksimissaan 2,2-2,5 GtC/vuosi, kun todellisuudessa siirtymisnopeus on ollut viime vuosina tasolla 4,5 GtC/vuosi.

Simulointimallillani voi laskea myös tulevaisuuden skenaarioita, kuva 6. Olen tehnyt yhden sellaisen vastaten IPCC:n skenaariota nimeltään RCP4.5. Luonteeltaan tämä skenaario on optimistinen CO2-emissioiden suhteen, koska siinä määrä putoaa tasolta 11,5 GtC/v vuonna 2030 tasolle 4,1 GtC/v vuonna 2080 ja pysyy sillä tasolla. Kuvasta 6 näkyy, että IPCC:n mallissa n. vuonna 2100 CO2-pitoisuus on saavuttanut tason 540 ppm ja pysyy sillä tasolla. Simulointimallini mukaan CO2-pitoisuus saavuttaa maksimiarvon 510 ppm vuoden 2060 paikkeilla ja laskee sen jälkeen jatkuvasti uutta tasapainotilaansa kohden.

IPCC:n mallin takana on ajatus osoittaa, että kun ihminen on lisännyt CO2-pitoisuutta ilmakehään, niin siitä ei päästä enää eroon. Tähän ei löydy fysikaalisia perusteita. IPCC:n väittämä, että ilmakehän CO2-pitoisuuden nousu arvosta 280 ppm nykyarvoon 400 ppm on kaikki antropogeenista, ei pidä paikkaansa. Jos näin olisi, niin ilmakehästä suoritettavat permille-mittaukset olisivat tasolla -12,9 ‰, mutta todellisuudessa permille-mittaukset ovat nyt tasolla -8,4 ‰. Tämä kaikki osoittaa, että IPCC on täysin härski organisaatio, joka huijaa maallikkoja pimittämällä oleelliset tieteelliset olettamuksensa.

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 10 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä juttu on nimensä mukaisesti 6. osa ilmastonmuutosblogeista, joita minulla on tarkoitus julkaista lähiaikoina. 

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Loistavaa työtä riippumattomalta tiedemieheltä. Itse päädyin samoihin lopputuloksiin maallikkona jo 2008 perehtyessäni aiheeseen. Tuolloin valtuuston täytyi päättää Helsingin energia-ja ilmastostrategiasta. Muut valtuutetut olivat "virallisen totuuden" kannalla ja kalliiksi tämä suuri huijaus tulee. Nyttemmin mm. päästöoikeuksien kaupalla ovat rikolliset tehneet miljardeja, niillä on mm. rahoitettu terrorismia. Näkemyksiäni voi lukea mm.blogeistani.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tutkijoilla on ollut omia näkemyksiä, ei aina niin yhteneviä virallisen ns. ilmastonmuutosta tutkivan tahon kanssa, kts. seur. linkki, "The marketing and influence, i.e. the psychology of persuasion of a dogma, will therefore be important for it to be accepted as truth. The greater the number of people who find any idea correct, the more the idea will appear to be correct among people. People are usually not able to use all relevant information available. They use instead only a single, highly representative piece of the relevant information. When something is presented as a scary scenario, it creates an emotional reaction that makes it difficult to think straight (i.e. consider all facts), especially if there has been created a belief that decisions regarding a common crisis will have to be made fast (Cialdini, 1993). This is what has been called the "scare-them-to-death" approach (Böttcher, 1996), and makes the foundation for creating a doomsday dogma. Stephen Schneider, a climatologist and leading proponent of the global warming theory, says: "To capture the public imagination ... we have to offer up some scary scenarios, make simplified dramatic statements and little mention of any doubts one might have", thereby acting as an advocate for his subjective belief in the "Greenhouse Effect Global Warming" dogma rather than as an objective scientist (Sanford, 1992)." http://www.co2web.info/ESEF3VO2.htm

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tarkoituksellisesti pätkäisty sitaatti antaa täysin väärän ja valheellisen kuvan tutkijoiden etiikasta:

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but — which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we'd like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broadbased support,
to capture the public's imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.
This 'double ethical bind' we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both. (Quoted in Discover, pp. 45–48, October 1989. For the original, together with Schneider's commentary on its misrepresentation, see also American Physical Society, APS News August/September 1996.[11]) wiki

Kertoo paljon denialistien ja heidän bulvaaniensa moraalista...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #4

”And like most people we'd like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change.” Ideologia edellä kun mennään, niin ja varmistetaan rahoitus verovaroista, menee sitten syteen taikka saveen.

[Now the distinction has again become blurred so that scientists like myself, who dare to suggest that the global warming hypothesis may be wrong, are treated, not as mistaken, but as traitorous. Why would people become so passionate about this issue if it were not ideological? This confusion of science and Environmentalism distorts them both. Unfortunately it is a confusion which affects journal editors and funding agencies as much as scientists themselves.
Ideologies (including religions) are the means by which human moral progress is facilitated, the means by which great numbers of people organise themselves to make the world a better place: to convert the heathen, to free the slave, to save the Planet. The problem is, ideologies are static. It is almost impossible to change an ideology once it is established. People who try to do so are often denigrated as ‘heretics’, ‘recidivists’ and so on.] https://judithcurry.com/2015/11/24/environmentalis...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #8

No, professori Curry ei kiellä ihmisen vaikutusta ilmastoon, mutta jälleen kerran kyse on siitä kuinka paljon.

”Professor Curry, based at the Georgia Institute of Technology in Atlanta, does not dispute for a moment that human-generated carbon dioxide warms the planet. But, she says, the evidence suggests this may be happening more slowly than the alarmists fear.” http://www.spectator.co.uk/2015/11/i-was-tossed-ou...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #9

Curry kirjoittaa hömppäsaitti Whatsappissa ja lisäksi ...

Curry is to be the featured speaker on this subject at a National Press Club event tomorrow hosted by the Marshall Institute; a right-wing thinktank that has spread misinformation about the dangers of smoking, ozone depletion, acid rain, DDT, and now climate change. She may also discuss the subject at an event next week hosted by the fossil fuel-funded right-wing think tank Texas Public Policy Foundation (TPPF).

https://www.theguardian.com/environment/climate-co...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

No ei ole alarmisteilla hurraamista! [JUDITH CURRY who was once toasted by the AGW crowd as one of them.  When Climategate happened she realized how she and other scientist had been duped.  She is now is a critic of both warmists and skeptics (she has a wonderful blog) and someone who is trying to get science back to what it’s supposed to be. 
"Our audit determined that this claim is spectacularly mistaken. By our count, 30% – or 5,587 – of all the references in the climate bible cite sources that were not, in fact, peer-reviewed. In 21 separate chapters, the percentage of peer-reviewed references was so low the IPCC would have received an F on an elementary school report card. (Thus the F21 on the coffee mug above.)

http://www.webcitation.org/5xzgZj5T4

Our findings raise an obvious question: If the IPCC can’t be trusted to describe its own report accurately, why should we believe anything else it says?

Another group of questions is equally disturbing. Thousands of individuals participate in the IPCC process. All of those people were therefore in a position to know that the 100% peer-reviewed claim was false. Where are the open letters, signed by hundreds of scientists, setting the record straight? Why did none of these people feel the need to shout from the rooftops that the public was being misled? What does this tell us about the internal culture of the IPCC? If IPCC participants were prepared to overlook this moral lapse, what else were they prepared to overlook? " https://nofrakkingconsensus.com/2011/04/17/citizen...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #11

Climategate kuivui kokoon, mutta jotkut jaksavat sitä jauhaa.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/e...

Curry jauhaa roskaa kokonaisuudesta oman suppean spesialiteettinsa kautta tiedeyhteisöä vastaan:

Curry graduated cum laude from Northern Illinois University in 1974 with a Bachelor of Science degree in Geography. She earned her PhD degree in Geophysical Sciences from the University of Chicago in 1982.[5] wiki

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #12

Kyllä professori Curry on kritiikissään kyseenalaistanut vertaisarvioinnin. "First, I have been harshly critical of “pal review,” and the PNAS PAPERS CONTRIBUTED BY NAS MEMBERS IS THE WORST FORM OF PAL REVIEW. Ideally, every paper would be subjected to a rigorous review by 4 people including those who are likely to be critical. It should be incumbent on the editor (often with the advice of associate editors who are more knowledgeable of the subject matter) to sort out any unreasonable criticisms. And by the way, I ALSO THINK THAT THE REVIEWS AND EDITORIAL DECISIONS SHOULD BE MADE PUBLIC ON THE WEB, SUCH AS IN NUMEROUS ONLINE DISCUSSION JOURNALS." https://judithcurry.com/2011/06/10/lindzen-and-cho...
Kuten nyt sitten myös moni muukin tiedemiehistä on kyseenalaistanut ennusteet lämpenemisen suhteen.
”Top climate scientists have admitted that their global warming forecasts are wrong and world is not heating at the rate they claimed it was in a key report.” http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #15

Currylla ei ole minkäänlaista pätevyyttä arvioida vertaisarviointia, etenkin kun on liittynyt fossiiliteollisuuden tukemaan äärioikeistolaiseen leiriin ja kirjoitellut myös hömppäsaittiin Whatsapp.

Curryn tieteellinen ura jämähti 90-luvulla:

https://scholar.google.fi/scholar?hl=en&q=judith+c...

Höpöparinsa:

https://www.skepticalscience.com/skeptic_Richard_L...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #16

IPCC:n käyttämää tiedeyhteisöä ja sen käyttämää vertaisarviointia kyseenalaistetaan usealta taholta, ei vain Curryn taholta. "Brexit backers tend to be conservative and thus more likely to oppose strong climate and renewable energy policies. A poll released last week by polling firm ComRes showed that Brexit supporters were nearly twice as likely as the average Brit to doubt that warming is man-made..." http://www.scientificamerican.com/article/u-k-vote...

"The great climate science centres around the world are more than well aware HOW WEAK THEIR SCIENCE IS. If you talk to them privately THEY'RE SCARED STIFF of the fact that THEY DON'T REALLY KNOW WHAT THE CLOUDS AND THE AEROSOLS ARE DOING. They could be absolutely running the show. We haven't got the physics worked out yet." 
KEVIN TRENBERTH, IPCC author and CRU associate admitted that we don’t even have a good system for measuring the earth climate and temperatures.  He said, “IT’S VERY CLEAR WE DO NOT HAVE A CLIMATE OBSERVING SYSTEM… This may be a shock to many people who assume that we do know adequately what’s going on with the climate, but we don’t.” http://www.telegraph.co.uk/comment/7530961/Can-we-...
[There has been a curious by-product of the attempts being made by the University of East Anglia to whitewash last November's embarrassing leak of documents from its Climatic Research Unit. Since it set up not one but two supposedly "independent" inquiries into the "Climategate" affair, climate sceptics were intrigued but not entirely surprised to find that almost all their members were committed, even fanatical advocates of global warming, and hence unlikely to be over-critical of the CRU's bizarre record.]

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #18

Vanhaa climategate-höpöä, joka osoitettu 99,9% roskaksi.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #19

” … the real scandal was not so much that two or three climate scientists behaved badly, but that virtually the entire climate science community tried to pretend that nothing was wrong.” https://www.masterresource.org/climategate/climate...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #20

Höpöt. Jokaisella tiedeyhteisöllä on oma slanginsa, joka ei avaudu ulkopuolisille. Tiedemiehillä on puhtaat paperit, toisinkuin kourallisella fossiteollisuuden bulvaaneita, entisillä tiedemiehillä ja -naisilla.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #21

Kritiikki tässä nimenomaisessa tapauksessa tuleekin enemmän tiedeyhteisön sisältä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #22

Vanhaa climategate-höpöä, energiaväen/konsulttien blogisaitti, ei ilmastotieteen yhteisön...

Katselisit edes vuosiluvut.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #23

Aikaisempi arviointi IPCC:llä onkin ollut järkevää, myöhemmin ei. Kts. linkki, [What is the probability that a half-degree warming trend in this century is a natural accident? This cannot be answered by looking at the thermometer record alone, since a globally averaged record is not reliable for much more than a century, if that. It is like trying to determine the probability of “heads” in a coin toss by flipping the coin once. Instead, climate scientists look at proxy records of climate change over long periods of time, such as fluctuating time series of tree ring widths, the deposits left from the comings and goings of glaciers, and the fluctuations of various chemical constituents in ice cores. These records, while not direct measurements of global temperatures, are nonetheless proportional to components of the climate in different parts of the world, and provide a rich record of natural variability. This record (as summarized in Chapter 3 of the SAR) suggests that the warming of the last century is not unprecedented (Houghton et al. 1996). But it also is not common. Perhaps once in a millennium, such proxy records suggest, a half-degree C global century-long trend could occur naturally (Schneider 1994).] http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #24

Linkkaan jatkuvasti vanhoihin arvottomiin juttuihin. Hohhoijaa.

Paul N. Edwards is Professor in the School of Information and the Department of History at the University of Michigan. He is the author of The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America (1996) and a coeditor (with Clark Miller) of Changing the Atmosphere: Expert Knowledge and Environmental Governance (2001), both published by the MIT Press.

Curryn sekoilut:

http://www.skepticalscience.com/skeptic_Judith_Cur...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Cumulative emissions from pre-industrial (1750-2013) have reached 580 ±75 GtC. This is an update to the IPCC 1750-2011 estimate of 555 [470 - 640] GtC to include 2012-2013 emissions and a revision of early 20th century land use emissions.

http://www.metoffice.gov.uk/research/news/2014/glo...

Ollilan harhat:

Oheisen tietokannan mukaan kokonaisemissiot ovat olleet vuoteen 2013 mennessä 394 GtC. Samalla ajanjaksolla ilmakehän CO2-määrän lisäys on ollut vain 845 – 597 = 248 GtC. Graafinen esitys kumulatiivisista emissioiden määrästä ja ilmakehän määrän kumulatiivisesta lisääntymisestä on esitetty kuvassa 1. Tä

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Olen oppinut, että tarkistan jokaisen luvun, joka esiintyy IPCC:n raporteissa. IPCC:n mukaan vuoteen 2011 mennessä fossiiliset emissiot, joita olen käyttänyt tutkimuksissani ja tässä blogissa, olivat 375 GtC. Se on sama luku käyttämässäni lähteessä ja vuoden 2013 lopussa se oli 395 GtC. Fossiilisten emissioiden lisäksi IPCC arvioi, että maan käytöstä eli metsien hävittämisestä on aiheutunut lisäpäästöjä 180 GtC eli yhteensä 555 GtC vuoteen 2011 mennessä. Maan käytöstä aiheutuva luku on aika puhdas arvaus. Samaan aikaan maapallo on ns. vihertynyt ja monet tutkijat ovat sitä mieltä, että biosfäärin hiilimassa on kasvanut. Mikä on totuus, sitä ei tiedä kukaan. Olen jättänyt tällaisen spekulatiivisen emission ottamatta huomioon.

Mitä vaikutusta olisi tutkimukseni johtopäätöksiin, jos antropogeeniset emissiot olisivatkin suuremmat kuin pelkät fossilisten polttoaineiden emissiot. Ilmakehän tilanne ei muuttuisi miksikään, koska sen antropogeeninen CO2-pitoisuus on suoraan mitattavissa eikä sillä olisi vaikutusta myöskään viipymäaikalaskelmaan.

Asialla olisi vailkutusta siihen arvioon, paljonko antropogeenista CO2:ta on jakautunut meriin ja biosfääriin.Jos emissiot olisivatkin olleet noin suuret, niin monimutkaiset mallit, jotka tulevat siihen tulokseen, että maksimi syvään meren absorpoitunut määrä on vuositasolla max. 2,5 GtC, olisivat entistä suuremmissa vaikeuksissa. Silloin nimittäin biosfäärin olisi pitänyt olla suuri hiilinielu, mutta IPCC väittää, että se on ollutkin suuri hiilen lähde!!"

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tekstisi on virheellistä ja taistelet omia olkiukkojasi vastaan:

However, atmospheric carbon dioxide concentration in 2013 increased by only 5.4 ±0.2 GtC to 395 ppm. The rest was absorbed by the oceans (2.9 ±0.5GtC) or the land (2.5 ±0.9 GtC).

http://www.metoffice.gov.uk/research/news/2014/glo...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #7

IPCC:n mukaan biosfääri (land) on sekä hiilen nielu että luovuttaja. Se kätevää, kun ei tarvitse välittää logiikasta mitään.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #13

Höpöt. Kaasut kiertävät. Siitä mm. denialistit vetävät harhaisia johtopäätöksiään mm. hiilidioksidin puoliintumisajasta ilmakehässä.

Ollilan harhat:

"IPCC:n ilmastomalli ja pelottelu perustuu kolmeen pääkohtaan: 1) hiilidioksidin vahvuuteen kasvihuonekaasuna, 2) oletukseen vakiollisesta suhteellisesta kosteudesta ilmakehässä kaksinkertaistaen kakkien kasvihuonekaasujen vaikutuksen, 3) ihmisen aiheuttama hiilidioksidi ei lähde ilmakehästä kulumallakaan "

Hannu Tanskanen

Menee niin monimutkaiseksi kun oikeat tiedemiehet asialla, että " defence rests the case".

Lainaan avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojaa: "Miksi maallikkona väittelisin ilmastonmuutoksesta toisen maallikon kanssa?"

Ainakaan en ottaisi raamatukseni aussikoulupoika John Cookin ("Mr. Tiede") blogia ScepticalScience.

"Lämpö menee syvälle meriin" (IPCC:n puujalkateoria n:o 51 vai oliko jo 52?). Koskas termo kakkonen on kumottu?

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Keskustelu siirtyi jonkin verran sivuun blogin pääaiheesta. Silti olen optimistinen, että ymmärsit blogini sisällön. Jos sanot, että meni yli hilseen, niin se on huolestuttava viesti siitä, että ilmastonmuutoskeskustelua ei voi voittaa asiaperusteilla. Monet tutkijat ovat tulleetkin siihen tulokseen. Itsekin olen taipuvainen uskomaan, että vuoksi kääntyy vasta sitten, kun lämpötilat lähtevät laskuun. Sitä odotellessa esitän kuitenkin "the rest of my case".

Hannu Tanskanen

No, kritiikkini kärki ei ollutkaan blogissa vaan eräissä kommenteissa. On ilo lukea todella asiaa tuntevaa tekstiä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset