Antero Ollila Aika on totuuden puolella

Ilmastonmuutos, osa 8: IPCC:n lämpötilaennusteet käsittelyssä

  • Kuva 1. RCP-projektioiden perustiedot
    Kuva 1. RCP-projektioiden perustiedot
  • Kuva 2. RCP-projektioiden gaafiset esitykset
    Kuva 2. RCP-projektioiden gaafiset esitykset

 Motto: Nihil in verbis, omnia probate – Älä luota pelkkään puheeseen, testaa kaikkea  

IPCC:n strategian oleellinen osa on tehdä pelottavia ennusteita maapallon lämpötilan noususta perustuen kasvihuoneilmiön voimistumiseen ihmisen toiminnan johdosta. Tämän vuoksi on syytä tarkastella, mitä nämä ennusteet pitävät sisällään.

Vielä vuoden 2007 raportissa AR4 IPCC kutsui tulevaisuuden lämpötilaennusteita skenaarioiksi. Sanassa ei ole mitään väärää, jos sitä käyttää oikein. Skenaario on määritelmän mukaisesti tulevaisuuden kuvaus nykyhetkestä tulevaisuuteen perustuen tehtyihin oletuksiin. Yleensä laaditaan 3-5 skenaariota, joiden joukossa on  skenaariot ”nykytilanne jatkuu”, pessimistinen ja optimistinen skenaario. Näin IPCC teki, mutta ei käyttänyt nykytilannetta lähtökohtana vaan vuotta 1750. Syynä oli tietysti se, että näin saatiin korkeampia lämpötilan nousuja ja kun asiaa ei kerrottu lukijoille, niin se oli huijaamista. Vuoden 2013 raportissa AR5 IPCC vaihtoi terminologiaa ja kutsuu nyt tulevaisuuden ennusteitaan projektioiksi.

IPCC:llä on neljä projektiota, jotka on esitetty kuvassa 1. Projektioiden nimet ovat lyhennetty sanoista Representative Concentration Pathways (RCP) eli suoraan suomennettuna Pitoisuutta Edustavat Polut. Kuulostaa EU-byrokraattien kieleltä sekä englanniksi että suomeksi. RCP:n perässä oleva luku edustaa kasvihuonekaasujen aiheuttamaa säteilypakotetta vuoden 2100 jälkeen, kun muutos on täysin tasaantunut. Kuvassa 1 on sekä puhtaat CO2-arvot että CO2-ekvivalenttiarvot, jotka sisältävät myös muiden kasvihuonekaasujen vaikutuksen laskettuna CO2-ekvivalenttipitoisuutena. Ekvivalenttipitoisuus tarkoittaa, kuinka paljon CO2-kaasua pitää olla, jotta sillä olisi sama vaikutus kuin esimerkiksi metaanilla vuonna 2100.

RCP-projektioiden keskiarvoiset lämpötilanousulle vuodeksi 2100 ovat: RCP2.6 =1,0 °C, RCP4.5 = 1,8 °C, RCP6.0 = 2,2 °C, ja RCP8.5 = 3,7 °C. Tärkein kasvihuonekkasu on edelleen hiilidioksidi. CO2-pitoisuus kasvaa nykyisin n. 2,2 ppm vuodessa. Tasaisen vauhdin tahdilla päädyttäisiin arvoon 585 ppm vuonna 2100. RCP-projektioissa ei ole oikein hyvin tätä skenaariota vastaavaa arvoa, mutta iteroimalla päädyttäisiin arvoon 2 °C laskettuna vuodesta 1750. Tätä tulosta tulkittaessa pitää muistaa, että se on laskettu vuodesta 1750 alkaen. Koska lämpenemistä on jo tapahtunut n. 0,85 °C, niin tämän vuosisadan lopun aikana lämpenemistä tapahtuisi ”business as usual” skenaarion mukaan vielä n. 1,2 °C laskettuna siis IPCC:n mallilla.

Kuvassa 2 on graafiset esitykset RCP-projektioista.  Kuvassa 2 on myös kolme käyrää.  Sininen käyrä on laskettu IPCC:n virallisella tavalla käyttäen Myhre et al:n kaavaa ja ilmastoherkkyysparametrin arvoa 0,5 K/(W/m2)). Harmaa katkoviivakäyrä on laskettu käyttäen myös Myhre et al:n kaavaa, mutta ilmastoherkkyysparametrin arvo on 0,43 K/(W/m2)).  RCP-projektiot sijoittuvat keskimäärin hyvin tälle käyrälle. Vain RCP8.5 arvo poikkeaa ylöspäin jonkin verran.

Nämä tulokset osoittavat, että IPCC käyttää luovasti omia laskentakaavojaan selittämättä tarkemmin, mistä poikkeamat johtuvat.

Tasapainoinen ilmastoherkkyys ECS sijoittuu aivan omaan kategoriaansa ja osoittaa sen laskentatavan virheellisyyden. Kuvassa 2 on myös todellinen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus laskettuna ilmastoherkkyysparametrilla 0,27 K/(W/m2)) ja säteilypakote kaavalla RF = 3,12*ln(C/280). Kaikki kuvaan 2 piirretyt käyrät ovat lievästi käyriä, koska niissä on logaritminen riippuvuus CO2-pitoisuudesta.

Oleellista onkin, miten näihin tuloksiin viitataan puhuttaessa tulevaisuuden lämpötilaennusteista. Näyttää siltä, että tarkoituksella ei aina referoida, mistä projektiosta on kyse eli kuinka suurta CO2-pitoisuuden kasvua ennuste edustaa. Ilmatieteen laitos näyttää käyttävän mielellään kaikkein suurinta CO2-pitoisuuden kasvua eli projektiota RCP8.5, jossa ekvivalentti CO2-pitoisuus olisi 1371 ppm ja puhdas CO2-pitoisuus 936 ppm vuonna 2100. Se tarkoittaisi CO2-pitoisuuden kasvua 6,4 ppm vuodessa eli noin 3-kertaista fossiilisen polttoaineiden käyttöä.

Skenaario RCP8.5 on aivan äärimmilleen viety kuva maailmasta, joka on siirtynyt energian käytössä takaisin kivihiilikauteen ja käyttää sitä uskomattomia määriä. Öljyä ja kaasua ei riittää millään tällaiseen skenaarioon. Jokainen voi arvioida tämän skenaarion todennäköisyyttä. Nyt on menty kolme vuotta niin, että fossiilisten emissioiden kasvua ei ole ollut, jolloin nykyratkaisuilla päädyttäisiin tasoon 560-600 ppm vuonna 2100.  Tällaisen CO2-pitoisuuden lämmitysvaikutus olisi todellisuudessa luokkaa 0,7 °C vuodesta 1750 lähtien.

IPCC:n ennusteisiin liittyy yksi huolestuttava piirre. Kun Ilmatieteen laitos tiedottaa näistä asioista, kuten se teki vuonna 2013, niin se perusti ennusteensa projektioon RCP8.5. Mikä on ollut median reaktio tällaisen ennusteen käyttöön? Sen voi sanoa, että ei mitään reaktiota. Kuten kansa sanoo koripallotermein, se meni ihan ”sukkana läpi”. Ei yhtään kysymystä, että ”mihin projektioon lämpötilaennuste perustuu?” tai ”minkälaista hiilen käyttöä se edustaa?” tai ”kuinka todennäköistä tällainen skenaario on”. Kuitenkin asialla on useimmiten ns. tiedetoimittajat. Itse asiassa näyttää siltä, että nämä tiedetoimittajat ovat aivan lääpällään näistä ennusteista ja johtopäätös on, että heillä ei ole mitään käsitystä edes perusasioista.

On siinä se toinenkin mahdollisuus; heillä on perusasiat hallussa, he tietävät, mistä on kysymys, mutta nyt pelastetaan maapalloa ja siksi kaikki keinot on sallittuja. Molemmat lähestymistavat toimivat, koska suuri yleisö, poliitikot, muiden alojen tiedemiehet ja arviolta 90 % ilmastonmuutostutkijoista ei ymmärrä näistä asioista mitään.

Miksi väitän, että jopa 90 % ilmastonmuutostutkijoistakaan ei tiedä tämän alan perusasioita. Ilmastonmuutostutkimus voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 1) Ilmastonmuutoksen tekniset perusteet, 2) Ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja 3) Ilmastonmuutoksen hillintä. Kahdelle viimeksi mainitulle tutkijaryhmälle ilmastonmuutos tarjoaa valmiin pöydän tutkimustyölle ja he eivät osaa eikä heidän tarvitse tietää ilmastonmuutoksen suuruuden laskennasta juuri mitään.

Ilmastonmuutoksen tekniset perusteet on myös laaja tutkimuskenttä, jossa aivan ydinasiaa eli kasvihuonekaasujen vaikutusta spektrianalyysin keinoin tutkii vain kourallinen tutkijoita. Sen osoittaa spektrianalyysitutkimusten harvalukuisuus. Tästä käy yhtenä esimerkkinä tutkijat, jotka ovat laskeneet ilmastoherkkyyden arvoa. Tutkimuksia on luokkaa 20 eri menetelmillä tehtyinä, ja niissä useimmissa on päädytty arvoon 1,0 – 1,2 °C; IPCC:n vastaava arvo on 1,75 °C. Selitys tälle erolle on, että tutkimuksissa ei ole löydetty todisteita veden takaisinkytkennästä. Minun arvoni ilmastoherkkyydelle on 0,6 °C. Järkiään näissä tutkimuksissa on otettu lähtökohdaksi Myhre et al.:n kaavalla laskettu säteilypakotteen arvo 3,7 W/m2. Kukaan tutkijoista ei ole itse tarkistanut tätä arvoa. Syynä lienee se, että he eivät osaa tehdä sitä. Jos he olisivat käyttäneet minun saamaani arvoa 2,16 W/m2, he olisivat päättyneet samaan arvoon kuin minäkin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 10 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä juttu on nimensä mukaisesti 8. osa ilmastonmuutosblogeista, joita minulla on tarkoitus julkaista lähiaikoina. Niissä blogeissa menen syvemmälle ilmastonmuutoksen syihin mm. hiilidioksidin vahvuuteen kasvihuonekaasuna nykyilmakehässä.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (122 kommenttia)

Janne Suuronen

Tämä harhaanjohtava uutisointi ja siitä seurannut itse itseään ruokkiva uskonnollisia sävyjä saanut hysteriä on kiusannut minuakin jo useita vuosia. Se jopa on vaikuttanut aiheen tiimoilta tapahtuvaan tieteen tekemiseenkin.

Olisit ehkä voinut (ellet jo aiemmissa kirjoituksissasi sitä tehnyt) avata eri tulevaisuuden skenaariopolkuja enemmänkin. Kuinka vaikkapa yhdellä polulla kehitysmaiden ihmisten elintason nousun myötä myös energiankäyttö tehostuu. Ja toisessa taas kehitysmaiden rajun väestönlisäyksen lisäksi myös ruoan kypsentäminen avotulella jatkuu eli päästömäärät kasvavat rajusti. http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index...

Hannu Tanskanen

Emmekö me voisi vain myöntää, kuten MIT:n Richard Lindtzen, me emme tiedä, "Tietämyksemme ilmakehästä on vielä primitiivistä, mutta alarmistit esittävät hurjimmat visiot totena".

Ilmakehä on kaoottinen ilmiö, kuten vaikkapa politiikka ja talous, se on äärimmäisen herkkä lähtöarvoille, se ei noudata klassista matematiikkaa, vaan Lorenzin epälineaarisia yhtälöitä.

Kaikki toimet jotka valtavin investoinnin teemme saattavat olla aivan väärään suuntaan.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Se on totta, että kaiken kaikkiaan ilmakehä ja ilmasto on hyvin kaoottinen ilmiö. Sen ilmiöitä ei voi laskea samalla tarkkuudella kuin perinteisiä fysikaalisia ongelmia.

Asia tulee parhaiten esille, kun vertaa kasvihuoneteorian tulosta toteutuneeseen lämpötilakehitykseen. Vuodesta 1945 lämpötila lähti laskuun ja nousi samalle tasolle vasta 1980. Jokin voima tai jotkut voimat aiheutti tämän laskun. Se voima oli suurempi kuin samaan aikaan tapahtunut kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lämmitysvaikutus. Periodi oli pitkä, ja lämpötilan muutosta IPCC kutsuu luonnolliseksi vaihteluksi. Olen samaa mieltä, että luonnosta se vaihtelu tuli eikä ihmisen toimista. Joskus IPCC osaa myös ilmaista asian niin kuin se on.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #4

Olen kirjoitanut blogin IPCC:n mallin lämpötilavirheestä, osa 2. Lainaan tässä kuitenkin oleellisen osan. IPCC:nmallin mukaan säteilypakotetta vastaava lämpötilan nousu dT = 0.5 K/(W/m2) * 2.34 W/m2 = 1.17 K = 1.17 Celsius astetta. Virhe IPCC:n mallin ja mitatun lämpötilan välillä on 1.17 °C – 0.85 °C = 0,32 °C, joka tarkoittaa merkittävää virhettä 38 % vuonna 2011. Mikä tämä virhe on vuoden 2015 lopussa? NOAA (Kansallinen Meri- ja Ilmastohallitus kuuluen USA:n kauppaministeriöön) on hyvin IPCC-mielinen ja se julkaisee vuosittaisia RF-arvoja kasvihuonekaasuille. RF-lisäys vuodesta 2011 vuoteen 2015 on 0,16 W/m2. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2015 RF-arvo on 2,34+0,16 = 2,50 W/m2, joka vastaa lämpötilan nousua 1,25 asteella eli 47 % korkeampi kuin mitattu lämpötilanousu 0,85 astetta.

AR5:ssä on todella kärpäsen kokoinen kuva maapallon mitatusta lämpötilasta ja mallin antamasta luvusta. IPCC:n mallin käyrä vain ei noudata IPCC:n omaa mallia. IPCC:n mallilla IPCC laskee ilmastoherkkyyden ja vähän laimentaen myös projektioiden lämpötilat kuten kuvasta 2 näkyy. IPCC on kuin korttihuijari, joka vetää oikean kortin tarpeen mukaan.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #6

Kommentistasi saan käsityksen, että vertaat ilmaston pitkän aikavälin lämpenemisskenaarioita yksittäisten vuosien mittauksiin.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #10

En ymmärrä, mitä tarkoitat, että vertaan skenaarioarvoja yksittäisiin vuosiin. Skenaarioarvot ovat IPCC:n julkaisemia arvoja ja lähtökohtana on vuosi 1750, jolloin lämpötilan nousu on nolla. Tekstissä vertaan skenaarioiden arvoja kahteen eri tavalla laskettuun vertailuarvoon eli IPCC:n oman mallin mukaiseen (sininen käyrä) ja omaan laskelmaani (violetti käyrä). Ne ovat mielestäni perusteltuja.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #33

"vuoden 2015 RF-arvo on 2,34+0,16 = 2,50 W/m2, joka vastaa lämpötilan nousua 1,25 asteella eli 47 % korkeampi kuin mitattu lämpötilanousu 0,85 astetta"

"One of the most common misunderstandings amongst climate contrarians is the difference between short-term noise and long-term signal."

http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=47

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #37

Lämpötilareferenssi 0,85 astetta on n. 18 vuoden keskiarvo ja sitä ei voi pitää yksittäisen vuoden lämpötilana? Pitäisikö meidän odottaa jälleen 35 vuotta kuten 1945 - 1980. Kyllä alarmistit ovat mekkaloineet vuoden 2015 korkeimmalla koskaan mitatulla yksittäisellä arvolla. Se oli kuitenkin vain0,09 astetta korkeampi kuin 1998 piikki.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #41

OK, luin sen niin että viittasit yksittäiseen vuoteen, hyvä kun selvisi.

1998 toisaalta on kymmenestä lämpimimmästä vuodesta ainoa jota ei ole mitattu tällä vuosituhannella. 'Alarmistien mekkaloinnista' en tiedä, kyllä kaiketi jokainen järkevä ihminen olisi mielissään, jos skeptikot olisivat oikeassa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #6

Olet poistanut kaikki osan kommentit osasta 2.. Osoitin siellä, että käsityksesti ja laskelmasi ilmastoherkkyydestä eivät ole yhteydessä reaalimaailmaan.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #25

Osaan 2 tuli omasta syystäni kaksi alkuperäistä blogia, mutta vain toisessa näyttää olevan kommentteja ja niitä on yhteensä 33. En ole poistanut yhtään kommenttia ja en tiedä miten se tehdään.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #31
Janne Suuronen

Mittaustuloksilla et voi todistaa maapallon ilmakehän lämmenneen ihmisten toimien vuoksi, etkä myöskään voi todistaa, etteikö olisi voinut lämmetä ihmisten toimien vuoksi. Minkään vuoden, kommenttisi tapauksessa 1945, esiin ottaminen vertailuvuodeksi ei ole mielekästä.

Maapalloa voi verrata vaikkapa akvaarioon, minne tuleva ja mistä ulos heijastuva (lämpö)energiamäärä on arvioitavissa ja mitattavissa. Akvaarion sisäinen kaaottisluonteinen tila ei vaikuta siihen, etteikö rajapintojen energiavirtojen suuruuksia voisi arvioida.

Mutta siitä olen täysin samaa mieltä, ettei maapallon sisäisten (lämpö)energiavirtojen mallinnuksen hallinta ole ihmiskunnalla hanskassa; kyvyillemme toistaiseksi liian monimutkainen ja liian kaaottinen asia. Energian varastoituminen, siirtyminen ja muuttuminen toiseen muotoon ovat vielä kaikki hahmottamatta. Samaten kuin vaikkapa auringosta tulevan säteilymäärän sykliset ja epäsykliset muutokset kymmenen vuoden periodia pidemmällä jänteellä.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #5

Palaan lähiaikoina vaihtoehtoteorioiden antamaan selitykseen maapallon lämpötilahistoriasta. Kyllä sieltä jotain paljastuu, mutta tarkkuden suhteen on varmasti toivomista. Onhan paljastunut, että kaikesta teknologiasta huolimatta erilaiset maapallon lämpötilamittauksetkin antavat toisistaan poikkeavia arvoja.

Hannu Tanskanen

Niin, tuohon aikaväliin osuu savupiipputeollisuuden voimakkain kasvu ja siis hiilidioksidin nousu. IPCC selittää sen rikkiaerosoleilla, 1980- luvulla alkoi tehokas rikin poisto savukaasuista. Tämä viimeinen 18 vuoden jollei lasku niin ei ainakaan tilastollista nousua, vaikka CO2 on koko ajan kasvanut, on jo vaikeammin selitettävissä. "Mennyt meriin", mutta miksi vasta nyt? Myös termo kakkosen kanssa tulee hankaluuksia.

Lawrence Livermooren ilmastomallien mukaan 17 vuotta on tilastollisesti merkittävä jakso, alarmistit itse sen hyväksyivät kun lämpötila nousi.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #16

Aerosolit ne vasta veikeitä kaveita ovatkin. Aivan viime vuosinakin niiden vaikutuksen etumerkki on ruvennut vaihtelemaan miinuksen ja plussan välillä.

IPCC:n ilmastomallin mukaisessa graafisessa esityksessä ja myös tietokonemalleissa on saatu lämpötilanousu 40-luvun vaihteeseen, joka oli lämmintä aikaa. Onkohan vieläkin Suomen lämpimin vuosi 30-luvulta? No miten tämä nousu on saatu aikaan, kun mittaustietoa on jouduttu kaivamaan Antarktiksen jäätiköistä esimerkiksi CO2:ta koskien. Malleissa on oletettu, että nousun sai aikaan anomalia ilmakehän aerosoleissa. Mittaustekniset perustelut? Täysi arvaus.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ilmasto ei ole kaoottinen ilmiö.

Käsityksesi ilmastoherkkyydestä on amatöörimäistä roskaa, perustelevat linkit laitoin blogiisi osa 7.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Lindzen on täysi sekoilija, fossiilisen teollisuuden rahoittama roskan levittäjä.

http://www.skepticalscience.com/skeptic_Richard_Li...

Käyttäjän JariNatunen kuva
Jari Natunen

Se on varmaan kerrottu muissa osissa, mutta pidätkö omien laskelmiesi mukaista lämpötilan nousua vuonna 2100 tai sen jälkeen kestävänä ja turvallisena?

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Sen voi turvallisesti arvioida, että vaikka ihmiskunta jatkaisi suurin piirtein tällä tahdilla fossilisten polttoaineiden käyttöä, niin CO2-pitoisuus ei nousisi tasoa 700 ppm korkeammaksi, joka vastaa n. 0,7 asteen nousua verrattuna vuoteen 1750. Nyt olemme kokeneet suurin piirtein tuollaisen nousun ja voidaan sanoa, että elämme ilmasto-optimin aikaa. Todennäköisesti ihmiskunta siirtyy alemmalle tasolle fossiilisten polttoaineiden käytössä. Mielestäni ei syytä huoleen. Jos katsoo maapallon lämpötilahistoriaa, niin se on syklistä ja ei johdu ihmisistä.

Nykyiseen lämpötilan nousuun kasvihuonekaasut ovat vaikuttaneet 30...50 %.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Toiset ovat huolissaan myös merien happamoitumisesta.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #11

En ole tutkinut asiaa, mutta se on laskettavissa, koska tiedetään, paljonko hiilidioksidia sirtyy meriin. Tai tarkemmin ajatellen asia ei olekaan kovin yksiselitteinen. Merissä on tietääkseni puskurisysteemit, jotka pitävät ph:n ahtaissa rajoissa. Toistaiseksi nousu on mittaustarkkuuden rajoissa, tietääkseni

Käyttäjän JariNatunen kuva
Jari Natunen Vastaus kommenttiin #12

Puskurit eivät ole rajattomia. Pitoisuuden muutokset aiheuttavat ekologisia muutoksia, jotka ovat myös riski esimerkiski kalastukselle.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #12

Koralliset voivat paikoin erittäin huonosti, kuolea uhkaa.
Kannattaisi seurata mitä maailmalla tapahtuu eikä harrastella noita vääriä "laskelmia".

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #20

Asiasta on myös toisenlaista tietoa Mark Twainin tapaan, että tiedot kuolemastani ovat liioiteltuja.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #24
Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #27

Voidaan palata asiaan, kun La Nina on rauhoittanut lämpötilat, jotka ovat alueella jo normaalin puitteissa. Lasketaan sitten kuolleet korallit Isolla Valliriutalla.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #34
Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #11

Todellinen ongelma maailman ympäristön kannalta on merien roskaantuminen ja ylikalastus ja sen ekosysteemien mahdollinen romahdus, sekä yleinen saastuminen, Kaikki ihmisen aikaansaannosta joten paukkuja pitäisi laittaa näihin asioihin, eikä vaihtoehtoisiin energiamuotoihin, jotka ovat rahan heittämistä tuuleen.

Käyttäjän JariNatunen kuva
Jari Natunen

Minusta tuo on ongelmallinen väite. Olisiko ilmasto optimaalinen nykyiselle ihmiskunnalle edes tuolla oletuksella vuonna 2100 tai sen jälkeen?

Kun käytät argumenttia, että jäätiköiden kohdalla on ollut metsiä, tarkoittaa se, että metsien ja viljelysmaan tilalle tulee etelässä aavikkoa. Se tarkoittaa ruokapulaa ja kansainvaelluksia.
Tässä suhteessa optimisi ei vaikuta kovin hyvältä.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #14

Millä perusteella tulee aavikkoa metsäiseen maahan. Näitä lämpötiloja on ollut ennenkin ja ne olivat hyviä aikoja niin kuin ovat nytkin. Aavikko pelottelu on ihan hatusta vedetty.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #22

Ehkä hyviä aikoja torakoille ym. Ilmastonmuutos, jos mitään ei tehdä olisi katastrofi maapallolle ja ihmiskunnalle

Käyttäjän JariNatunen kuva
Jari Natunen Vastaus kommenttiin #22

Maapallolla on kasvillisuus- ja aavikkovyöhykkeet eri leveyspiireillä. Kun lämpötila nousee niin vyöhykkeet siirtyvät. Etelä-Euroopassa, Lähi-Idässä ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kuivuus lisääntyy ja seurauksena on aavikoitumista. Samoin muuttuvat sadeolot ja tulvat lisääntyvät toisilla alueilla.

Se, että vain jäätikköjen tilalle kasvaisi metsiä, mutta mikään muu ei muutu, on todellista rusinoiden poimimista pullasta.

Kun jäätikkö on sulanut vuoristossa seuraksena voi myös olla kuivuus, kun sulamisvesivirtaa ei ole.
Lämpötilan ja sääolojen muutoksilla on myös muita taloudellisia vaikutuksia. Lapissa talvimatkailu on nousussa, kun taas Keski-Euroopan laskettelukeskukset ovat vaikeuksissa.

Mikä on referenssisi näiden korkean lämpötilan aikojen ehdottomasta hyvyydestä globaalisti.

Hannu Tanskanen

Minä luulen, että UHI:a on aliarvioitu. Urbaani yhteisö tuottaa lämpöä ja mm. New Yorkin keskilämpötila on tästä syystä noussut peräti 8 C-astetta sadassa vuodessa ( Lähde: Michael Crichton " State of Fear").

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mainioita lähteitä nuo skifikirjailijan hömpötykset.

Kadunmiehet voivat harhaisesti luulla, etteivät ilmastotieteilijät muka hallitsisi alansa mittaustekniikkaa.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Jo pelkästään mittausarvojen ilmoitus sadasosan tarkkuudella kertoo, että mittaustarkkuus ei ole hallinnassa. Jos vertailee eri laitosten mittausgraafeja niin totuus mittaustarkkuudesta paljastuu.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #26

Eivät sinun hallinnassasi. Sinä olet ilmastotieteen harrastelija, jolta ei yhtään julkaisua ilmastotieteen lehdissä.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #28

Näytät hyväksyvän lämpötilannousuarvon tarkkuden sadasosa asteen tarkkudella. Millähän tarkkuudella lämpötiloja mitattiin 1700- ja 1800 luvuilla?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #35

Laskeskelet itse ilmastoherkkyydelle tarkkoja arvoja kun IPCC antaa

Analysis of models together with constraints from observations suggest that the equilibrium climate sensitivity is likely to be in the range 2°C to 4.5°C, with a best estimate value of about 3°C. It is very unlikely to be less than 1.5°C. Values substantially higher than 4.5°C cannot be excluded, but agreement with observations is not as good for those

Hannu Tanskanen

No, Crichton oli myös Harvardin lääkäri ja antropologi, yksin teoksen lähdeluetteloa, yli 30 sivua hän keräsi kolme vuotta, ei Nycin lämpöprofiilia hatustaan vetäissyt.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

En ole ymmärtänyt noita lämpötilan mittaus "tarkkuuksia" nykyaikana enkä varsinkaan menneinä vuosina. Parhaimmat mittareiden valmistajat eivät edes ilmoita lämpötila antureidensa tarkkuuksia.
Hystereesis ja kosteus kun otetaan huomioon puhutaan mittaritasolla isoista heitoista.

Siinä ei todellakaan päästä tuhansien mittareiden tasolla kymmenysasteen tarkkuuteen, puhumattakaan mittareiden kalibroinnista, joka täytyy tehdä kertaluokkaa tarkemmilla laitteilla koko lämpötilan mittausalueella.

Melkoista uskon asiaa koko ilmastonmuutos"tiede" (jota se ei edes ole) ja kuinka paljon siihen ollaan valmiita laittamaan rahaa. Ymmärrän kyllä normaalin kehitystyön saasteiden ja päästöjen hillitsemiseksi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Maalikot eivät tosiaan ymmärrä ilmastotieteen mittausmenetelmiä eivätkä luonnontieteen mittauksia yleensä. Silti denialistit melskaavat siitä sun tästä.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Paremminkin tieteentekijät eivät ymmärrä ihmisen tekemien laitteiden rajallisuutta, vaan uskovat absoluuttiseen arvoon.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #44

Annapa esimerkki tuollaisesta "liian tarkasta" arvosta, niin päästään eteenpäin.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #45

Oheisessa linkkissä kuva erään laadukkaita lämpötilamittareita valmistavan varsin käytetyn anturin tuoteselosteesta.

http://aijaa.com/8LwgC1

Tarkkuus esimerkiksi lämpötilassa -20°C ±0,35°C

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #51

Tuo liittyy yksittäiseen mittaukseen.

Annapa esimerkki tuollaisesta "liian tarkasta" ilmastotieteen antamasta arvosta, niin päästään eteenpäin.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #52

Ei tarvitse, koska yksittäiset mittaukset ovat kaiken perusta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #55

Anna nyt jokin luku, joka mielestäsi liian tarkka.

Hannu Tanskanen

Kerropa Lauri meille kredittisi alalla, tutkimuksesi (vertaisarvioidut) yms.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #46

Absurdi kommmentti. Minulle riittää kun pyrin pehtymään ilmastotutkijoiden saamiin tuloksiin. Denialistit taas levittävät fossiiliteollisuuden tuella nettiroskaa, usein titteleihin vedoten.

Minä en ole julkaissut myöskään marginaalisissa lehdissä kuten Ollila, jonka touhut ovat arvoltaan analogisia ikiliikkujien keksijöille fysiikan suhteen.

Hannu Tanskanen Vastaus kommenttiin #49
Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Laurin mielestä merten lämpötaseen laskentaan ei siis tarvita lämpötilatietoja. Eikö ole mitään väliä, onko sekoittumiskerroksen lämpötila 30 astetta vai 40 astetta ja onko syvän meren lämpötila 3 astetta vai 30 astetta. Lämpötase voi olla hieman harhaanjohtava termi, koska se viittaa tilanteeseen, jossa energiaa virtaa ulos ja sisään.

Paljon puhutaan meriin sitoutuneen lämpöenergian määrän kasvusta. Miten sitä voitaisiin muuten laskea, kuin mittaamalla lämpötiloja - muuten puhuttaisiin oletuspohjalla. Koska merten lämpösisältö on suuri, niin olemattoman pienet lämpötilaerot tuottavat suuria lämpömäärien eroja.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Haluaisin edelleen esimerkin ilmastotieteen esittämästä liian tarkasta jonkin suureen arvosta.

Korppoon olkiukko: "Jos mitataan ainoastaan merenpinnan lämpötilaa esim. satelliteista käsin vaikkapa 0.1 asteen tarkkuudella, silloin voi jäädä huomaamatta suurikin lämpövuoto meriin...."

Janne Suuronen

Puhtaankin veden tiheys on sidoksissa paineeseen ja veden lämpötilaan, joten edes veden energian sitomiskyky tilavuusyksikköä kohden ei ole vakio. Aika perusjuttu. Mutta kaitpa roskasaitin arvostamat tiedemiehet ovat kompuutterien mallikaavoissaan mittausrasterointien, mittauselementtien dynaamisesti muuttuvien virheiden, mittausajanhetkien ja epäpuhtauksien (suolapitoisuudet suurimpana tekijänä) ottaneet merivirtojen dynamiikan lisäksi tämän huomioon.

Suurista määristä mittauspisteitähän tässä puhutaan ja mikä tilastollisesti helpottaa asiaa. Siis nykyään. Mutta mikä ei ollut asian laita 30-vuotta tai vaikkapa 100-vuotta sitten. (Sarkastisesti) Meillä ei tosiaan ole mitään syytä epäillä, etteikö yksittäinen "toukokuun 5pv vuonna 1913 Havaijin edustalla" tehty meriveden lämpötilan mittaus 100 metrin syvyydestä edustaisi 0.1 asteen tarkkuutta :)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tuo esimerkkisi on olkiukko, ilmastotiede ei ole yksittäisten mittausten luettelo. Denialistien yksi suosittu saitti tekee kuvia ja yhteenvetoja RAAKADATASTA. Suomalaiset denialistit tapasivat ennen ainakin siteerata niitä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ilmastosysteemissä energiatase hakeutuu tasapainotilaan, vaikka energiaa varastoituu ehkä meriin, lisäksi maapallolta lähtee infrapunasäteilynä tilapäinen ylimääräinen lämpö avaruuteen kunnes tasapainotila saavutetaan jälleen energiataseessa. Kts. linkit, ”The OLR recovery timescale is typically on the order of decades due to the fast response timescale of the surface components of the climate system and the negative LW feedbacks that strongly increase OLR with warming.”
http://www.pnas.org/content/111/47/16700.full

”What we then see is air at the top of the descending column colder than it ‘should’ be for its position along the dry adiabatic lapse rate slope AND a reduced distance from the surface so that it cannot warm up as much as it otherwise would have warmed up during its descent to the surface.” http://www.newclimatemodel.com/neutralising-radiat...

”At higher levels CO2 becomes a net radiator of energy to space so that the slope of the lapse rate increases again. The cooling higher up reinvigorates convection from below and since the entire ascending column contains more energy than it otherwise would have done the tropopause is raised more above the rising column than would otherwise have been the case.”

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1942-2466/earlyview

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ilmastosysateemi ei ole tasapainotilassa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Hakeutuu tasapainotilaan. "At the surface, solar heating far exceeds longwave cooling, and this radiative heating is balanced by convective transport of latent and sensible heat from the surface to the atmosphere. In addition, the sum of surface radiative heating and tropospheric radiative cooling is zero, thus maintaining radiation energy balance for the whole surface-troposphere column, and it is this radiation balance that is perturbed by the addition of greenhouse gases and aerosols. Likewise, the sum of convective cooling of the surface and convective heating of the troposphere balance each other, and this balance is perturbed by land surface changes. SOURCE: Adapted from Ramanathan et al. (1989)."

"An important construct in the formulation of the concept of forcing is that the equilibrium of the Earth system must have matching incoming and outgoing energy fluxes. Over long time periods the proposition that the Earth is in thermal equilibrium with its surroundings must hold, but the timescale for relaxation of the entire system to this equilibrium may be as long as 2000-3000 years2 for some forcings and the associated feedbacks."

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #78

Koko ajan dynas,isessa muutoksessa ilman tasapainitilaa.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #103

Kerrankin Laurin komentti, jonka voi hyväksyä. Luonto on täynnä itsesäätyviä systeemejä ja niille on tunnusomaista, että ne lievästi värähtelevät tasapainotilan ympärillä, jonka voi myös ilmaista sanoilla , hakeutuvat tasapainoon.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Maapallon energiatasetta voidaan tietääkseni tarkimmin laskea mittaamalla maapallon saamaa auringosta tulevaa lyhytaaltoista säteilyä ja toisaalta maapallolta lähtevää pitkäaaltoista infrapunasäteilyä. Mittaukset perustuvat satelliitimittauksiin. Mittaussysteemejä on luokkaa 2-4 erilaista. Mittausten erot kertovat karulla tavalla tosiasian, että esimerkiksi ns. aurinkovakio, joka on kaikkein helpoin mitattava ja suhteellisen vakio, vaihtelee mittaussatelliitista riippuen. Arvio maapallon saamasta säteilyenergiasta vaihtelee luokkaa 237...240 W/m2. Maapallon säteilemä energiavuo vaihtelee rajusti pilvisyydestä ja paikasta riippuen ja sen virhe on luokkaa +/- 10 W/m2 tutkimusartikkeleiden mukaan eli luokkaa +/- 4 %.

Jos näistä luvuista rupeaa laskemaan, että maapallo on saanut enemmän energiaa kuin sieltä lähtee ja se on joutunut mystisesti syvään mereen ilman että sekoittumiskerros on lämmennyt, niin ollaan tieteellisesti hukassa.

Janne Suuronen

Aika suuret ovat mittaustoleranssit asiassa, missä pienelläkin erolla on merkittävä vaikutus maapallon ilmastoon.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ollila, oletko kumonnut kasvihuoneilmiönkin? Hohhoijaa.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Aro toi esiin sen tosiasian, että maapallo noudattaa termodynamiikan 1. lakia, vaikka siinä voi esiintyä lyhytaikaista vaihtelua sisääntulevan ja siitä poistuvan energiavuon suhteen. Jos ajattelee tätä ilmiötä, niin energiataseen laskenta on erittäin vaikea tehtävä.

Wkipedia ei ole tiedesaitti, mutta oheiset tiedot perustuvat tieteelisiin julkaisuihin: The estimated imbalance was measured during a deep solar minimum of 2005-2010 to be 0.58 ± 0.15 W/m².[11] Later research estimated the surface energy imbalance to be 0.60 ± 0.17 W/m².[12]. Jotkut ovat vakavasti sitä mieltä, että maapallon energiatase on niin hyvin mitattavissa, että voidaan laskea epätasapainoa olevan luokkaa 0,6 W/m2. Minun mielestä mittaustarkkuudet eivät riitä tähän alkuunkaan.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tällä hetkellä tuo mittaustarkkuus näyttää olevan denialismin harrastajien obsessio. Yksikään ei ole tuonut esiin yhtään virhettä ilmatieteen mittauksiin liittyvissä tutkimuksissa. Ollilan heitot omista laskelmista voi jättää omaan arvoonsa.

Täältä löytyy tuhansia linkkejä tutkimuksiin ilmastotieteen eri sektoreilta:

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Vielä kerran mittaustarkkuuksista. Maapallon energiataseen mittaus vaatii useita mittauksia, joka tunnetulla neliöjuurikaavalla lisää absoluuttista epätarkkuutta. Lisäksi IPCC haluaa löytää energiaepätasapainon maan pinnan tasolta. Silloin kuvaan mukaan tulee paitsi satelliittimittaukset ilmakehän yläpuolella, niin myös maanpinnan tasolta pitäisi pysytä mittaamaan, jotta homma ei jäisi laskennalliseksi. Säteilyvuot mitataan myös maanpinnan tasolta seköä ylös- että alaspäin. Jos koko energiataseen epätasapaino olisi luokkaa 0,6 W/m2, niin jo tämä epätarkkuus olisi 100*0,6/340 = 0,2 %. Väitän suoralta kädeltä, että yksittäinen mittari ei siihen pysty. Kun energiataseen laskentaan vaaditaan useita mittauksia, niin tilanne sen kun huononee.

Pitäisi joskus selvittää säteilymittauksen tarkkuusjuttu, mutta entisenä automaatioalan insinöörinä uskallan sanoa, että tarkkuus 0,2 % olisi kova juttu.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mitä ihmettä höpiset yksittäisistä mittareista?

Tuo tarkkuusjuttu kertoo, että et ole vaivautunut perehtymään asiaan liittyviin oikeisiin tutkimuksiin vaan jostain syystä sepustelet omiasi.

On järkyttävää, että harrastelijat luottavat enemmän toisiin harrastelijoihin ja fossiliteollisuuden korruptoimaan kouralliseen tutkijoita kuin tuhansiin tutkijoiden tiedeyhteisöön. Motivaatio?

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Lauri, sinun kommenteista puuttuu logiikka ihan täysin. Kyllä maapallon energiataseen mittaukseen tarvitaan mittauksia ja ne perustuvat yksittäisiin mittareihin. Oletko sinä perehtynyt säteilymittausten tarkkuuksiin? Kommenteista päätellen et ole.

Maapallon energiataseesta tiedän varmasti enemmän kuin sinä, koska olen julkaissut siitä kaksi artikkelia ja sen vuoksi pystyn suoralta kädeltä kertomaan mittaustarkkuuksista jotain. Sinulta ei tule mitään faktaa, pelkkää solvausta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Taas olkiukko.

Automaatioinsinöörin touhuilla on äärettömän vähän ilmastotutkimuksen tai edes tutkimuksen kanssa. Lue tämä, niin ehkä ymmärrät tuon itsekin:

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Vielä yksi kommentti mittaustarkkuuksista. Yksittäisillä säteilyä mittaavilla instrumenteilla on tänä päivänä hyvä tarkkuus +/- 0,1 %. Tämä arvo tarkoittaisi virhettä 0,34 %, jos kyseessä olisi yksi mittaus, jolla mittaus hoidetaan. Mutta mittausepätarkkus muodostuu oleellisesta monimutkaisemmaksi, kun tietää mittaustilanteen.

Sisääntuleva mittaus on tarkin ja yksinkertaisin suorittaa jopa yhdellä mittarilla. Mutta tuo mittaus ei ole sama kuin maapallon saama säteily, koska n. 30 % heijastuu takaisin avaruuteen. Maapallon heijastavuus muodostuu alati muuttuvasta tilanteesta ilmakehässä, pilvissä ja maan pinnalla. Lisäksi säteily heijastuu epämääräisesti eri suuntiin avaruutta. Kuinka monta mittausta pitää olla, että heijastuva säteily saadaan edes kohtuullisesti mitattua. Samoin infrapunasäteily on erittäin vaihtelevaa ajan ja paikan suhteen. Laskentatulos, että energiataseessa on epätasapainoa 0,6 W/m2 +/- 0,15 W/m2 on suuresti liioiteltu. Tämä on tuttua ilmastonmuutostieteessä, että mittaustuloksissa ei kunnioiteta mittausepätarkkuuden merkitystä. Kun koko jengi on samalla asialla, niin käytäntö voi jatkua.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Automaation ja ilmastotieteen mittauksilla ja datankäsittelyllä ei ole mitään yhteistä. Siinä harhautumisesi syy. Ja syy miksi energia-alan julkaisut ovat sortuneet julkaisemaan tekstejäsi. Lue edellä linkkasmani teksti, niin ymmärrät itsekin.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Ehkä vihonviimeinen kommentti säteilymittausten tarkkuudesta. Muistin, että olen törmännyt tähän asiaan erään julkaisuni valmistelussa. Stephens et al. on julkaissut Journal of Climate lehdessä vuonna 2012 yhteenvedon 13 eri tutkimuksesta, joissa on tehty yhteenveto ilmakehästä alaspäin tapahtuvasta säteilymäärästä maanpinnalla. Mittaukset perustuvat säteilymittareilla tehtyihin suoriin mittauksiin ja sitten tuloksia on käsitelty, jotta niistä saataisiin koko maapalloa kattava keskimääräinen luku. Tutkimusten tulokset vaihtelivat välillä 309,2 - 326 W/m2. Kuka pystyy sanomaan, mikä arvo, näistä on oikea - ei kukaan, eikä sitä pystynyt sanomaan myöskään Stephsn et al.Todellinen säteilymittausten tarkkuus, kun tulokset tuodaan maapallomittakaavaan on siis luokkaa +/- 4 %. Yksittäisen mittarin tarkkuus +/- 0,1 % ei ole tässä ratkaisevaa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Yritätkö olkiukkomaisesti väittää, etteivät ilmastotieteilijät anna virherajoja?

Käyttäjän juhaniyt kuva
Juhani Ylä-Tulijoki

Eiköhan Anteron kannattaisi blokata Lauri ulos keskusteluista, niin olisi paljon mukavampi seurata tätä erittäin mielenkiintoista blogia. Vaikka kyllähän toisaalta Lauri kyllä tuo tähän melkoisen viihdearvon, mutta siitä huolimatta, liika on aina liikaa.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Kommenttisi on totta. Katsotaan nyt vielä jonkin aikaa. Lauri edustaa mielestään IPCC-linjan avulla oikeaa ilmastonmuutostiedettä. Kommenttien laatu tietysti kertoo asiasta varsin paljon, koska niisä ei ole asiaa nimeksikään. Siinä mielessä Laurin pitäminen mukana saa vielä jatkua. Jos Lauri edustaa virallista ilmastonmuutostiedettä, niin jokainen voi vetää johtopäätöksiä hänen kommenttiensa oikeellisuudesta.

Väittelyhän yleensä menee niin, että molemmat osapuolet yrittävät aluksi olla asialinjalla ja perustella asioita faktoilla. Kun sillä tavalla ei pärjää, niin otetaan käyttöön henkilöön meneviä arvioita: tutkinnot, pätevyys, julkaisijat, oppilaitos, jne. Kun sille tasolle mennään, niin silloin tiedät, että olet vahvoilla ja vastapuoli heikoilla.

Luonnontieteissä kun on sellainen piirre, että teoriat ja laskelmat ja mallit pitää osoittaa yhtäläisyyttä luonnon todellisuuden kanssa. Se on todellinen testi oikeellisuudesta. Esittäjän taustalla ei ole roolia tässä suhteessa eikä sillä, missä asiat on julkaistu. Jokaisen teorian ilmastonmuutostieteessä pitää pystyä selittämään historiaa ja nykyisyyttä, jotta sillä olisi mitään arvoa tulevaisuuden ennustamisessa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Mainostit itse "vertaisarvioituja tutkimuksiasi", mutta valitettavasti ne eivät vain olleet alan lehdissä, joten vastuu lukijoilla.

Uskon vilpittömyyteesi, mutta automaatio-osaaminen ei anna juurimitään välineitä ilmastotutkimuksen ymmärtämiselle ja vaarana väärät analogiat. Vähän kuin hammaslääkäri ryhtyisi neuvomaan lääkäreitä.

Vertaa:

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25158-e-r-ko...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #90

Kyllä minulla on perusopinnot prosessitekniikassa, jossa olen suorittanut yhtenä pitkänä ammattiaineena aineen- ja lämmönsiirron kurssit. Niihin sisältyy myös lämmönsiirto säteilyn avulla, joka on ainut tapa, joka toimii tyhjiössä ja on ilmiö, josta on kysymys kasvihuoneilimössä. Prosessien automaatio perustuu prosessien dynaamiisiin malleihin, joista olen tehnyt lisensiaattityön. Ilmakehän ilmiöt voidaan käsitellä lämmönsiirtoprosessien analyysitekniikalla, joten en ole kovinkaan kaukana perusopintojen alueesta. Oulun yliopiston prosessitekniikan laitoksella otettiin ensimmäisenä Suomessa käyttöön yksikköprosesseihin perustuva opiskelumenetelmä. Olen toiminut työelämässä 10 eri yrityksessä ja huomannut kuinka hyvät eväät sain Oulun yliopistosta.

Olen tuonut sen parin kertaan esiin, mutta tuonpa vielä kerran. Ilmastonmuutostieteessä tunnettuja nimiä ovat Kiehl ja Trenberth. Kuitenkin nämä herrat analysoivat kasvihuoneilmiötä spektrianalyysin menetelmillä käyttäen ilmakehää, jossa oli vain puolet oikeasta vesimäärästä. Yhä näihin tuloksiin vedotaan ja alan tutkijat eivät ole huomaavinaan mitään virhettä. Oulu yliopiston prosessitekniikan osastolta valmistunut väärän alan mies osasi kuitenkin selvittää keskimääräisen ilmakehän vesipitoisuuden, Että se siitä alan osaamisen välttämättömyydstä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #100

Tuo on etenkin denialistien vakiovirhe. Ollaan hyviä jollakin suppealla sektorilla ja sitten ollaan hallitsevinaan koko ilmastotiede tai selitetään kaikki perustuen yhteen sektoriin.

Professori Järvinen:

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/203478-profe...

Professori Kauppinen:

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/166219-profe...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #100

Kiehl ja Trenberth ?

Denialistit harhauttavat tässäkin:

When skeptics use this argument, they are trying to imply that an increase in CO2 isn't a major problem. If CO2 isn't as powerful as water vapor, which there's already a lot of, adding a little more CO2 couldn't be that bad, right? What this argument misses is the fact that water vapor creates what scientists call a 'positive feedback loop' in the atmosphere — making any temperature changes larger than they would be otherwise.

How does this work? The amount of water vapor in the atmosphere exists in direct relation to the temperature. If you increase the temperature, more water evaporates and becomes vapor, and vice versa. So when something else causes a temperature increase (such as extra CO2 from fossil fuels), more water evaporates. Then, since water vapor is a greenhouse gas, this additional water vapor causes the temperature to go up even further—a positive feedback.

http://www.skepticalscience.com/water-vapor-greenh...

Denialistit vääristelevät tässäkin:

to summarise, Trenberth's email says this:

"The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't."

After reviewing the discussion in Trenberth 2009, it's apparent that what he meant was this:

"Global warming is still happening - our planet is still accumulating heat. But our observation systems aren't able to comprehensively keep track of where all the energy is going. Consequently, we can't definitively explain why surface temperatures have gone down in the last few years. That's a travesty!"
Skeptics use Trenberth's email to characterise climate scientists as secretive and deceptive. ...

http://www.skepticalscience.com/Kevin-Trenberth-tr...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #104

Et kommentoinut Kiehl & Trenberthin tutkimustulosta, jossa he päätyivät siihen, että CO2:n osuuus kasvihuoneilmiöstä on 26 %, kun se todellisuudessa on luokkaa 9-11 %. Olen jo käsitellyt tätä ns. veden pósitiivista takaisinkytkentää, joka lähtee oletuksesta, että ilmakehän suhteellinen kosteus on vakio. Koko juttu kaatuu siihen, että mittaustulokset osoittavat, että se ei ole vakio. Teorian täytyy vastata todellisuutta, jos se on oikea.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #109

Mistähän olett saanut päähäsi tuon olkiukon, että ilmastotiede olettaisi ilman suhteellisen kosteuden olevan vakio? Lapsikin tietää, ettei ole.

Ehkä harhassasi onkyse on siitä, ettei vesihöyryllä ole ollut kasvutrendiä, mutta hiilidioksidilla tunnetusti on. Siksi kuten olen aikaisemminkin todennut, CO2 on primäärinen kasvihuonekaasu, jonka kasvu lisää lisääntyneen kautta myös vesihöyryn vaikutuksia.

Lisäksi tuo Kiehl & Trenberth on vanhentunutta tietoa:

New observations from space have enabled improved analyses of the energy flows. Trenberth et al. (2009) have updated the earlier global energy flow diagram (Fig. 1) based on measurements from March 2000 to November 2005, which include a number of improvements. We deduced the TOA energy imbalance to be 0.9 W m-2, where the error bars are ±0.5 W m-2 based on a number of estimates from both observations and models.

Figure1
http://www.skepticalscience.com/Tracking_Earths_En...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #110

Hieman jälkikäteen, mutta olen perustellut asian jo aikaisemmin. Peruste löytyy IPCC:n raportista AR4, kohdasta 8.6.3.1: "Calculations with GCMs suggest that water vapour remains at an approximately constant fraction of its saturated value (close to unchanged relative humidity (RH)) under global-scale warming (see Section 8.6.3.1)."

Tämä on täysin tunnettu tosiasia, että GCM:t (tietokonepohjaiaset ilmastomallit) on ohjelmoitu, niin että niissä toteutuu käytännössä vakio suhteellinen kosteus. Jos heille sanoo, että niissä on oletettu suhteellinen kosteus, niin tulee välittömästi oikaisu. Lopputulos on samma, jos lopulta suhteellinen kosteus säilyy vakiona. Niin se on Lauri.

Tämä veden käyttäytymismalli tarvitaan, koska kasvihuonekaasujen vahvuus ei yksin riitä. Ilmastoherkkyyslaskennassa tulee veden osuudesta tuplaus ja sitten ECS-arvoon tuplaus albedon muutoksesta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #136

Suomeksi tuo tarkoittaa, että määrä ei lisäänny, vaikka vaihtelee.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #137

Nyt taisi paljastua semmoinen seikka, että et tiedä, mikä ero on suhteellisella kosteudella ja absoluuttisella kosteudella. Täytynee palata asiaan, jos akateemisen tutkinnon omaava henkilö ei tiedä tätä eroa.

Suhteellisen kosteuden vakiollisuus tarkoittaa, että kun kasvihuonekaasut nostavat lämpötilaa, niin suhteellinen kosteus pysyy vakiona, jolloin absoluuttinen kosteus kasvaa, koska lämmin ilma sitoo enemmän kosteutta kuin kylmä ilma. Pieni absoluuttisen veden määrän nousu kaksinkertaistaa kasvihuonekaasujen vaikutuksen, koska vesi on niin vahva kasvihuonekaasu: 15 kertaa vahvempi kuin CO2.

Tämä kaikki on oikein ja totta tähän asti, mutta suorat mittaustulokset ovat yksiselitteiset: suhteellinen kosteus ei ole pysynyt vakiona.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #139

Kasvihuoekaasuna vesihöyryn absoluuttinen määtä on ratkaisevaa.

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja taisi olla sitä mieltä, että kaikki ilmastonmuutosta kyseenalaistavat seikat ovat selitettävissä meriin sitoutuvista tahi niistä vapautuvista lämpötiloista. Tähän on siis uskominen kun korkea herra noin sanoo.

Tämä mielenkiintoinen ketju saa lisämaustetta tuon Lauri Gröhnin eri tölväisyistä, joskin niissä ei ole mitään varsinaista asiaa. Mitäpä häntä blogata (#86) poiskaan, kun oma on häpeänsä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Että oikein "lämpötilat vapautuvat"! Hohhoijaa!

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Lauri Gröhn edustaa Neuvostoliiton ajan tiedeyhteisöä, jossa tiede on valjastettu poliittisten päätösten tukemiseen. On vain yksi totuus, joka palvelee poliittisia päätöksiä, ja vain sitä jankutetaan. Mitään ei saa kyseenalaistaa ja, jos sen tekee, julistetaan kerettiläiseksi kulakiksi, denialistiksi.

Tosin sama menettelytapa vallitsee paljon EU:n ilmastonmuutoksia koskevissa agendoissa. On vain IPCC, jos sen kyseenalaistaa, joutuu tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Antero Ollila herätti huikealla älykkyydellään huomiota jo opiskeluaikana. Hän oli vuotta ylemmällä kurssilla ja toimi meikäläisen assarina. Ihailimme hänen älykkyyttään.

Voitko Antero kertoa mikä öljy-yhtiön sinua rahallisesti tukee, kun Lauri niin väittää?

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Surkea olkiukko tuo väite. Eikä Ollila edes ole denialisti.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Näistä pätevyyksistä ja tutkimusten tasosta.

Eräs ruotsalainen toimittaja penkoi suuren apujoukon kanssa kaikki IPCC:n mainostamat 18 000 tutkimusta, joihin IPCC:n raportointi perustuu. Kävi ilmi, että 5 ooo näistä tutkimuksista oli opiskelijoiden tekemiä, joilla ei ollut edes minkäänlaista yliopistollista loppututkintoa.

Ilmastonmuutoksella pelottelu ja uusiutuvan energian hypetys perustuvat poliittisiin päätöksiin. Kaikki tutkimuksiin allokoitu raha virtaa näihin poliittisiin päätöksiin myötämielisesti suhtautuviin tutkimuksiin.

Jos joku tutkija, kuinka ansioitunut tahansa, kyseenalaistaa uusituvan energiarakentamisen mielekkyyden, rahaa ei tipu.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #98

Aha. Tästäkö harhaisesta olkiukosta oli nyt kyse?

SPIEGEL: Do you seriously believe that all 2,000 scientists involved in the IPCC are deluded or staying true to the official line?

Vahrenholt: It’s not like that. However, I am critical of the role played by the handful of lead authors who take on the final editing of the report. They claim that they are using 18,000 publications evaluated by their peers. But 5,000 of them are so-called gray literature, which are not peer-reviewed sources.
http://opiniojuris.org/2012/02/10/did-the-ipcc-scr...

Varenholt had studied Chemistry in Münster and started his professional career at the federal Umweltbundesamt (environmental protection agency) in Berlin and the Ministry for Environment of Hesse....
In 1998 he entered the energy industry and until 2001 was on the Board of Deutsche Shell AG, a Shell subsidiary. Wiki

IPCC:n raporteissa on tieteelliset osat ja suositusosa, joita ei tietenkään ole vertaisarvioitu. Korholakin sekoili tässä:

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/02/03/m...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Täytyy tunnustaa, että minua tukee välillisesti öly-yhtiö Neste. Olin nimittäin 3,5 vuotta Neste Engineering-palveluksessa 80-luvun alussa. Hyviä aikoja. Saan siis eläkettä Nesteen aikana tekemästäni työpanoksesta. Toivottavasti tämä ei vie uskottavuuttani.

Muutoin olen saanut yhteiskunnan tukea noin 2500 euroa julkaisujeni kielentarkastukseen, kun minulla oli dosentuuri Aalto-yliopistossa tammikuuhun 2013 saakka. Muuta ei ole tullut kuin eläke, jote te nuoremmat makselette minulle. Taidan olla yksi täysin riippumaton tutkija.

Hannu Tanskanen

Minä en voi olla ihmettelemättä, että näiden alarmistien ainoana lähteenä, "raamattuna" tuntuu olevan tämän aussikoulupoika John Cookin blogi "Sceptical Science"? Kun Cook aloitti blogiaan, hän myönsi, ettei ole ilmastotiedemies ja miehen tuntevat aussit kertoivat tämän jättäneen opintonsa kesken. Hän nimittää blogissaan itseään " Mr. Science":ksi, joka vastaa erilaisiin kysymyksiin. Vähän kuin Al Gore, joka jätti opintonsa Harvardissa, jonne oli suurlähettiläs isukin avulla päässyt, yhteen lukukauteen ja lähti jakamaan demopuolueen lentolehtisiä. Gore oli meikämediassa se " älykkö", G.W. Bush taas "apina", vaikka tällä oli loppututkinnot sekä Harvardista että Yalesta. Nyttemmin Alia jo tituleerataan tohtoriksi, kunniatohtori kai, peukalosta imettyjä oppiarvoja kuten Cookillakin.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

About John Cook
Skeptical Science was created and maintained by John Cook, the Climate Communication Fellow for the Global Change Institute at the University of Queensland. He originally obtained a Bachelor of Science at the University of Queensland, achieving First Class Honours with a major in physics.

He co-authored the 2011 book Climate Change Denial: Heads in the Sand with Haydn Washington, and the 2013 college textbook Climate Change Science: A Modern Synthesis with Tom Farmer. He also lead-authored the paper Quantifying the Consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, which was tweeted by President Obama and was awarded the best paper published in Environmental Research Letters in 2013. In 2014, he won an award for Best Australian Science Writing, published by the University of New South Wales.

He is currently completing a PhD in cognitive psychology, researching how people think about climate change. He is also developing a MOOC (Massive Online Open Course), Making Sense of Climate Science Denial, to be released in April 2015.

http://www.skepticalscience.com/team.php

Hannu Tanskanen

Minäkin voisin säveltää nettiin vaikka mitä. Kun ei sillä hae virkaa, who cares? Muutoin voisi käydä kuin "tri" Laiholle tänään ...

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

IPCC:N mainostamia ilmastoalan julkaisujen tasoa penkoi kanadalainen (ei siis ruotsalainen)toimittaja Donna Laframboise. Hän kirjoitti IPCC:n toiminnasta kirjan ja sen otsikossa "The Delinquent Teenager Who Was Mistaken For The World’s Top Climate Expert" käsiteltiin IPCC:n rapotteissa mainittuja julkaisuja ja niiden tasoa.

Nelisenkymmentä tutkijaa 12 maasta kävi Laframboisen apuna läpi kaikki 18 531 alaviitettä. Tuloksena oli, että niistä 5587 (eli runsaat 30%) oli peräisin lähteistä, joita ei ollut vertaisarvioitu: lehti- ja aikakauslehtiartikkeleista, julkaisemattomista akateemisista kirjoituksista, keskustelureferaateista,Greenpeacen ja WWF:n laatimista asiakirjoista, lehdistötiedotteista yms.

IPCC:n silloinen johtaja Pachauri painotti kaikissa raporteissaan, että IPCC käyttää ainoastaan vertaisarvioitua tausta-aineistoa. Sattumalta kuusi päivää Laframboisen kirjan ilmestymisen jälkeen IPCC julkaisi oikein artikkelin, jossa kerrottiin IPCC:n siteeranneen raporteissaan noin 18000 vertaisarvioitua julkaisua.

Toisaalla, juuri tästä johtuen politiikan huipulla, Barack Obaman tieteellinen neuvonantaja John Holdren tarjoaa esimerkin IPCC:n asemasta politiikassa. Holdrenin mukaan IPCC:n ilmastonmuutosta koskevien johtopäätösten perustana on ”…suunnaton määrä tarkkoja tutkimuksia, jotka on julkaistu maailman johtavissa vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Kaikki on tutkittu ja dokumentoitu pienintä yksityiskohtaa myöten. Tutkimus on ollut kattavin, pisin, kallein, kansainvälisin, poikkitieteellisin ja perinpohjaisin virallinen tutkimus, mitä on koskaan tieteellisestä aiheesta toteutettu.”

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Jatkat olkiukkoasi. Etkö osaa lukea? Kaikki IPCC:n raporttien osat 1-4 eivät ole tieteellisiä. Paikallisten tapahtumien kuvaukset, tilastot jne.

Numeerisesta lipsahduksesta 18000 vedetään roskajohtopäätöksiä.

Olisi toki pitänyt sanoa, että kaikki referpidut tieteelliset artikkelit ovat vertaisarvioituja, mutta sehän on triviaalia.

Denialitien höpöllä ei ole rajoja. Kun ei ole villoja turvaudutasn tuollaisiin parjauksiin. Eikä Pachauri ole julkaissut mitään "raportteja".

Muistettakoon vielä, että koko AR4 Climategate surkastui pariin numerolipsahdukseen, jotka nekin korjattiin. Sivuja joku 3000.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Muutamia esimerkkejä IPCC:n tukijoista, joiden taustoja Laframboise kirjassan selvitti.

Väitetään, että IPCC:n tutkijat ovat maailman parhaita. Donna Laframboise luettelee joukon ihmisiä, jotka ovat saaneet vaativia tehtäviä nuoresta iästään huolimatta ja ilman asiaankuuluvia akateemisia tutkintoja.

Esimerkiksi Richard Klein, joka jo 25-vuotiaana v. 1994 sai lead author -toimeksiannon IPCC:llä. (IPCC:llä on kolmen eri tason kirjoittajia: coordinating lead authors/koordinoivat pääkirjoittajat, jotka ovat vastuussa raportin yhdestä luvusta; lead authors/pääkirjoittajat, joiden odotetaan kirjoittavan määriteltyjä tekstikatkelmia; ja contributing authors/ avustavat kirjoittajat, jotka toimittavat täydentävää aineistoa.)

Klein on oman CV:nsä perusteella vuosien varrella ollut kuuden IPCC:n raportin lead author, ja kolmessa tapauksessa jopa coordinating lead author. Hän sai hoidettavakseen kokonaisen luvun IPCC:n pääraportista jo 28-vuotiaana, kuusi vuotta ennen väitöskirjansa valmistumista.

Toinen esimerkki on Laurens Bouwer, joka toimi vuosina 1999–2000 pääkirjoittajana, vaikka ei ollut vielä suorittanut edes maisterintutkintoaan. Hänen maisterintutkintonsa aihe oli ilmastonmuutokset ja vesivarat, mutta hänen työstämänsä luku koski 'vakuutuksia ja muita rahoituspalveluja'. Sattumalta Bouwer oli sillä hetkellä harjoittelijana eräässä vakuutusyhtiössä Münchenissä.

Muita samankaltaisia esimerkkejä ovat Lisa Alexander, Jonathan Patz ja Sara Kovats. Viimeksi mainittu nimettiin jo v. 1994 yhdeksi niistä 21 ihmisestä koko maailmassa, jotka kokosivat ilmastonmuutosta ja ihmisen terveyttä koskevaa lukua. Tämä tapahtui 16 vuotta ennen kuin hän väitteli tohtoriksi ja kolme vuotta ennen kuin hän oli julkaissut yhtään akateemista tutkimusta.

Muita esimerkkejä ovat Malte Meinshausen ja Bill Hare, jotka molemmat kuuluivat pitkään Greenpeace Internationalin ilmastoryhmään ja toimivat järjestön puhemiehinä. Harea kuvaillaan eräässä Greenpeacen blogissa järjestön ”legendaksi”. Siitä huolimatta Hare oli vuoden 2007 IPCC-raportin lead author ja expert reviewer. Hän myös kuului ydinjengiin (core writing team), joka laati tärkeän tiivistelmän (Synthesis Report). Sen tarkoituksena on esittää kokonaiskuva ilmastokysymyksistä. Meinshausen oli mukana työstämässä kolmea lukua v. 2007 raportissa. Raportti siteeraa runsaskätisesti hänen ja Haren kirjoittamaa tutkimusta ja sisältää yhden heidän laatimistaan kaavioista.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Pachauri on kirjoittanut alkusanat esimerkiksi Greenpeacen raporttiin New Zealand Energy Revolution, jossa hän kehuu järjestön aineistoa hyvin tutkituksi, sekä Greenpeace Internationalin raporttiin Energy [R] evolution, jossa hän arvioi aineiston erittäin runsassisältöiseksi ja ankaran johdonmukaiseksi.

IPCC-raportti on noin 3000 sivua. Yleisesti ottaen tekstiä ei voi pitää lukijaystävällisenä. Helpottaakseen poliitikkojen ja muiden päätöksentekijöiden lukutaakkaa IPCC laatii heille muutaman kymmenen sivun tiivistelmän (summary for policymakers).

Se elää kuitenkin aivan omaa elämäänsä suhteessa tausta-aineistoonsa. Tutkijat toimittavat vain draftin, luonnoksen, poliittista tiivistelmää varten. Se käydään läpi sana sanalta suurissa kokouksissa, joissa poliitikot, ympäristövirkamiehet ja muut viranomaiset muodostavat enemmistön.

”Tuloksena on täysin poliittinen asiakirja”, Donna Laframboise sanoo. ”Ihmiset menettäisivät kaikki harhakuvitelmansa IPCC:stä tutkijavetoisena organisaationa, joka tuottaa tieteeseen perustuvia raportteja, jos he pääsisivät seuraamaan edes yhtä kokousta. Mutta kokoukset pidetään suljettujen ovien takana. Aktivistijärjestöt saavat osallistua niihin tarkkailijoina, mutta toimittajilla on porttikielto."

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Hohhoijaa noita olkiukkoja.

The composition of author teams aims to reflect a range of scientific, technical and socio-economic views and background....

The IPCC does not conduct its own research, run models or make measurements of climate or weather phenomena. Its role is to assess the scientific, technical and socio-economic literature relevant to understanding climate change, its impacts and future risks, and options for adaptation and mitigation. ..

The first draft of a report is prepared by the authors based on scientific, technical and socio-economic literature in scientific journals and other relevant publications....

Working Groups, members of the author teams, governments, IPCC observer organizations, and other organizations can all encourage experts to register as reviewers, facilitating the participation of experts encompassing as wide a range of views, expertise and geographical representation as possible…

https://www.ipcc.ch/report/ar5/

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Lopputulos on, että IPCC:n raportointi tuottaa poliittisen asiakirjan, jota poliittiset päättäjät pitävät absoluuttisen totuuden kertovana tieteellisenä dokumenttina. Se on pointti.

Ilmastonmuutosta koskeva päätöksenteko perustuu tähän poliittiseen asiakirjaan, ei tieteen todistamiin tosiasioihin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Totta, kyllä tiedemiehillä on varovaisempi ote ilmastonmuutokseen kuin IPCC:llä.

[Kevin Trenberth, co-author and co-chair of CONCEPT-HEAT adds:
"Earth's energy imbalance is a measure of how much climate change is underway and it is vital information for future projections of climate. Yet our ability to track the imbalance and determine its absolute value and changes over time is fraught with difficulties, and different approaches are not yet fully reconciled. We need a better observing and processing system, and the synthesis of the multiple techniques to obtain a much better climate information system."] http://www.metoffice.gov.uk/research/news/2016/ear...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Denialistit vääristelevät katkaistuilla sitaateillaan Trenberthiä:

http://www.skepticalscience.com/Kevin-Trenberth-tr...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #119

Skeptical Science: [Summary
So to summarise, Trenberth's email says this:

"The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't."
After reviewing the discussion in Trenberth 2009, it's apparent that what he meant was this:

"Global warming is still happening - our planet is still accumulating heat. But our observation systems aren't able to comprehensively keep track of where all the energy is going. Consequently, we can't definitively explain why surface temperatures have gone down in the last few years. That's a travesty!"]

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #120

Niin. Tuo oli vuonna 2009.

IPCC:n raportti on tiedemiesten kokoama yhteenveto tieteellisistä julkaisuista. Siinä ei yksittäisten tiedemiesten näkemykset korostu.

Pakotteella ja herkkyydessä ei ole tarkkoja arvoja, vaan ylä- ja alarajat, jotka muuttuvat mallinnuksen ja empiirisen tutkimuksen edistyessä. Ollila antaa harhaisesti tarkkoja arvoja "laskelmiinsa" perustuen.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #121

Näinpä juuri. Mikään ei ole kuitenkaan muuttunut, valtamerten osalta puolesta ei tiedetä lämpösisältöä, eikä merenpinnan nousu ole myöskään kiihtynyt.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #122

Sisaältö ei olennaista vaan muutos: 93% auringosta tulevasta maapallolle jäävästä energiasta sitoutuu meriin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #123

Näin on! Mutta eipä siitä ole haittaakaan ollut.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #124

Lämpölaajenemisesta johtuva meren pinnanmuutos on lineaarista, merijään sulaminen ei sellaisenaan nosta meren pintaa. Mutta kun mannerjäät alkavat sulaa, muutos ei ole enää lineaarista.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #125

Eipä ne jäät ole mihinkään häviämässä.

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/cur...

El Niñon päättyessä merijää pohjoisnavalla lisääntyy ripeästi.

”According to NASA's Global Ice Viewer, the Antarctic has gained an average of 7,300 square miles of sea ice per year since the late 1970s.” http://www.accuweather.com/en/weather-news/nasa-st...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #126

Pohjoisen kuva kertoo vain merijään vuosikierrosta. Grönlannista ei mitään.

Antarktican jää syntyy ilmaston lämpenemisen vuoksi lisääntyneen haihtumisen vuoksi lisääntyneistä lumisateista. Vähentää meriveden nousua. Jää sulaa liukumisen/romshdusten kautta.

Mahdolliset emergentit ilmastonmuutokset saattaisivat aiheuttaa Antarktisen jään sulamista. Koko jäämassan sulaminen nostaisi meren pintaa 60 metriä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #127

"About 98% of Antarctica is covered by the Antarctic ice sheet, a sheet of ice averaging at least 1.6 km (1.0 mi) thick. The continent has about 90% of the world's ice (and thereby about 70% of the world's fresh water). If all of this ice were melted, sea levels would rise about 60 m (200 ft).[36" https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctica

Taitaa olla turhaa odottaa nopeaa nousua merenpinnan osalta? "The world's fate hangs on the question of how fast the ice melts.

At its current rate, the rise of the world's oceans from Antarctica's ice melt would be barely noticeable, about one-third of a millimeter a year. The oceans are that vast." http://www.businessinsider.com/antarctica-melting-...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #128

Jos Grönlannin mannerjää sulaisi, merenpinta nousisi 7 metriä. Kertalukua todennäköisempää kuin Antarktican jään sulaminen.

Mahdolliset emergentit ilmastonmuutokset saattaisivat aiheuttaa Antarktisen jään sulamista. Ilmastomallit eivät toistaiseksi pysty arvioimaan emergenttejä aluellisia ilmastomuutoksia.

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/55798-ilmati...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #129

https://usercontent2.hubstatic.com/12788199_f520.jpg

Tuosta selviää, että 4000 vuotta kestää Grönlannin sulaminen.

"The current location of Greenland makes the ice sheet melt on a very low rate. In about 4,000 years from now it will be completely molten. The fluctuations in Solar power at 65N is caused by the Mylankovitch cycles. It plays hardly any role." http://hubpages.com/education

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #130

Hömppäsaitti ilmastonmuutoksen suhteen ja harrastelijan taulukkolaskentaa.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #120

Tulkitsen Trenberthin kommentit, että vaikka maapallon lämpötila ei ollut noussut n. 15 vuoteen, niin silti maapallo varastoi lämpöä johonkin. Huono selitys sille, että maapallon lämpeneminen on pysähtynyt, kun se IPCC:n mallin mukaan pitäisi lämmetä koko ajan. IPCC:n mallin mukaan ei ole mahdollista, että lämpeneminen tasaantuu tai peräti laskisi. Sitten selitetään, että lämpöä on salamyhkäisesti joutunut jonnekin jättämättä jälkiä maapallon lämpötilaan.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #133

Älä viitsi. 93 % energiasta sitoutuu meriin ja ENSO tekee ilmakehän lämpötiloihin kupruja ja laaksoja. Kun efekti poistetaan, nähdään jatkuva lämpeneminen:

http://static.skepticalscience.com/graphics/FR11_A...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #135
Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Roskaa Ojaniemi.
IPCC:n raporteissa on neljää osaa, joissa yhdessä referoidaan tieteellisiä julkaisuja. YK:n tavoitteena on auttaa poliitikkoja päätöksenteossa. Olisiko sinulla jokin parempi keino?

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Poliitikot perustivat IPCC:n. Siellä ydinjoukko huomasi, että ilmastonmuutos on sen verran monimutkainen ilmiö, että kun lähdetään pelottelulinjalle, niin kuka uskoo yksittäisiä tutkijoita. Strategia perustettiin median kautta toimimiseen ja se on toiminut täydellisesti. Kaikki se mitä IPCC sanoo, menee läpi. Samoin kaikki ne täysin perättömät laskelmat, mitä kaikea ilmastonmuutos saa aikaan.

Monet skeptikot ovat tulleet siihen tulokseen, että tilanne ei muutu ennen kuin maapallon lämpötila lähtee laskuun. Skeptikoilla tai ilmastorealisteilla on aseena tieteelliset laskelmat, ja ne eivät mene mediassa läpi, mutta pelottelu-uutiset menevät ja ne ovat lisäksi itseään ruokkivia.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

YK perusti IPCC:n. "Pelottelulinja" on salaliittoteoreettista hömppää. IPCC:ssä ei ole mitään "ydinjoukkoa", vaan ainoastaan pieni sihteeristö. Nimitykset tapahtuvat kansallisvaltioiden ehdottamisra ihmisistä.

Eikö sinunkin olisi aika perehtyä IPCC:n muutenkin kuin fossiiteollisuuden tukemien bulvaanien levittämän hömpän kautta?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset