Antero Ollila Aika on totuuden puolella

Ilmastonmuutos, osa 10: Aurinkoteoria maapallon lämpenemisen selittäjänä

 • Kuva 1. Auringon säteilyenergian tason muutokset.
  Kuva 1. Auringon säteilyenergian tason muutokset.
 • Kuva 2. Heliosfääri ja magnetosfääri.
  Kuva 2. Heliosfääri ja magnetosfääri.
 • Kuva 3. Auringonpilkut, kosminen säteily ja alapilvisyyden määrä.
  Kuva 3. Auringonpilkut, kosminen säteily ja alapilvisyyden määrä.
 • Kuva 4. Auringon aktiivisuuden ja maapallon lämpötilan välinen yhteys
  Kuva 4. Auringon aktiivisuuden ja maapallon lämpötilan välinen yhteys
 • Kuva 5. Maapallon lämpötilahistoria 30 mittauksen mukaan.
  Kuva 5. Maapallon lämpötilahistoria 30 mittauksen mukaan.
 • Kuva 6. Auringon aktiivisuuden ja maapallon lämpötilan yhteys vuodesta 1861 eteenpäin.
  Kuva 6. Auringon aktiivisuuden ja maapallon lämpötilan yhteys vuodesta 1861 eteenpäin.
 • Kuva 7. Maapallon lämpötila auringon säteilyenergian ja pilvisyyden yhdistelmänä
  Kuva 7. Maapallon lämpötila auringon säteilyenergian ja pilvisyyden yhdistelmänä

Motto: Nihil in verbis, omnia probate – Älä luota pelkkään puheeseen, testaa kaikkea

 Ilmastonmuutosta seuranneet tietävät, että ns. aurinkoteoria on varteenotettava – ja useimmiten ainut esillä oleva - vaihtoehto maapallon lämpenemisen selittäjänä kasvihuoneteorian sijaan. Maapallo saa yli 99,9 % energiastaan auringosta, joten on selvää, että pienetkin muutokset auringon aktiivisuudessa saavat aikaan muutoksia maapallon lämpötilassa. Maapallolla on erinomainen kyky eliminoida negatiivisella takaisinkytkennällä häiriöitä maapallon lämpötilassa, mutta primäärienergian tasossa tapahtuvat muutokset ovat vaikeampia hoitaa.

Ensimmäiseksi tarkastelen, mitä tiedetään auringon aktiivisuuden muutoksista. Kuvassa 1 on esitetty käyrä, miten auringon aktiivisuus on vaihdellut vuodesta 1610 nykyhetkeen. Vaihteluväli auringon säteilyn voimakkuudessa on ollut minimissään pienen jääkauden aikana 1600-luvulla 1363,4 W/m2 ja maksimissaan nykyaikana 1366,2 W/m2. Näistä luvuista voidaan laskea maapallon saama säteilyenergian määrä jakamalla luvut neljällä eli vaihteluväli on ollut 340,8 – 341,6 W/2. Tämä ei kuulosta paljolta, mutta vaihtelu saa lisävoimaa pilvisyyden vaihteluista. Pilvisyyden vaihteluun liittyy mukaan kaksi kosmista voimaa: aurinkotuuli ja kosminen säteily.

Kuvassa 2 on esitetty aurinkotuulen vaikutus sen törmätessä maapallon ympärillä olevaan magneettiseen kenttään eli magnetosfääriin. Magnetosfääri suojaa maata aurinkotuulen haitallisilta vaikutuksilta. Aurinkotuulen vaikutusalue eli heliosfääri ulottuu kauas Pluton kiertoradan ulkopuolelle. Yhdessä nämä kaksi sfääriä muodostavat epäsymmetrisen kuvion maapallon ulkopuolelle.

Kolmas vaikuttava kosminen voima on kosminen säteily, jonka käyttäytymiseen vaikuttaa sekä heliosfääri että magnetosfääri. Victor Hess löysi kosmisen säteilyn vuonna 1912. Se on edelleen yksi avaruuden mysteereistä, koska sen alkuperästä ei olla varmoja. Kyse ei ole itse asiassa säteilystä, vaan kosmisen säteilyn hiukkaset ovat hajonneita atomien jäänteitä: 90 % protoneja (vetyatomeja) ja 9 % alfahiukkasia (heliumia). Loput ovat melkein kaikkien muiden atomien jäänteitä. Vaikka kosmista säteilyä näyttää tulevan tasaisesti joka suunnasta, niin sitä pidetään supernovien räjähdyksien jäänteinä galaksissamme. Mielestäni tämän teorian ongelma on siinä, että galaksissamme tapahtuu yksi supernovan räjähdys sadassa vuodessa ja silti kosminen säteily tapahtuu vakiointensiteetillä. Vasta nykyään on huomattu, että osa kosmista säteilyä tulee itse asiassa suoraan auringosta.

Ne kosmisen säteilyn hiukkaset, jotka pääsevät ilmakehään, reagoivat siellä voimakkaasti ja lopulta maanpinnalle pääsee etupäässä muoneiksi ristittyjä alkeishiukkasia. Ne vastaavat 37-prosenttisesti ilmakehän ionisoitumisesta alle 2 km:n korkeudessa. Jos pelkäät säteilyä, niin älä lue tätä: maanpinta saa noin 100 muoni-iskeytymää sekunnissa neliömetrille ja ne kulkevat valon nopeudella ruumiimme läpi.

Kosmisen säteilyn voimakkuus vaihtelee auringon aktiivisuuden mukaisesti, kuva 3. Koska aurinkotuuli työntää kosmista säteilyä poispäin aurinkokunnasta, niin aurinkotuulen ollessa suurimmillaan auringonpilkkujakson aikana kosmisen säteilyn voimakkuus on pienimmillään maapallolla. Tästä syystä kosmisen säteilyn voimakkuus ja auringonpilkkujen määrä menevät vastakkaisissa vaiheissa kuvan 3 mukaisesti.

Tanskalainen Henrik Svensmark on tehnyt pioneerityön löytäessään yhteyden pilvisyyden ja kosmisen säteilyn välille. Kosmiset hiukkaset luovat ilmakehässä sähköisen varauksen rikkihappomolekyyleihin ja vesimolekyyleihin, jolloin niistä muodostuu kondensaatioytimiä veden tiivistymiseksi pisaroiksi ja sitä kautta pilviksi. Kuvassa 3 on esitetty myös yhteys alapilvisyyden ja kosmisen säteilyn voimakkuuden välille. Keinotekoisen sateen aikaansaaminen perustuu kondensaatioytimien muodostamiseen ilmakehään, jolloin siellä oleva kosteus saadaan muodostumaan pilviksi ja edelleen sateeksi.

Pilvisyyden muutosta on mitattu vasta vuodesta 1983 lähtien, joten sen aikaisemmasta historiasta ei ole suoria mittaustodisteita, mutta epäsuoria mittaustuloksia löytyy.  Kosminen säteily nimittäin hajottaa ilmakehän typpi- ja happimolekyylejä, joista muodostuu kosmogeenista (kosmisen säteilyn aikaansaamaa) berilliumin isotooppia 10 (Be10). Tämä Be10 hakeutuu napa-alueille aurinkotuulen ja magnetosfäärin vaikutuksesta (myös revontulet ilmenevät tästä syystä napa-alueilla). Koska radioaktiivisen Be10-isotoopin puoliintumisaika on 1,36 miljoonaa vuotta, sen pitoisuuksia voidaan mitata napa-alueiden jääkairausnäytteistä vuosituhansia taaksepäin ja sitä kautta saadaan tietoa auringon aktiivisuuden ja kosmisen säteilyn aktiivisuuden vaihteluista. Tästä on esitys kuvassa 4.

Kuvasta 4 näkyy, miten maapallon lämpötilaa seuraa erittäin hyvin auringon aktiivisuuden vaihtelua. Vaikka auringon mitattu säteilyvoimakkuuden vaihtelu ei ole kovin suuri, niin kosmisen säteilyn vaikutuksesta tapahtuva pilvisyyden vaihtelu voimistaa auringon vaikutusta lämpötilaan. Edellisessä osiossa esitin, että pilvisyyden vaikutus lämpötilaan on -0,1 °C/ pilvisyys-%. Yhdessä auringon vaihtelulla ja siihen kytkeytyvällä pilvisyyden vaihtelulla pystytään selittämään maapallon lämpötilamuutokset historiallisena aikana ennen kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lisääntymistä.

Kuvassa 5 on esitetty 30 tutkimuksen mukainen tulos maapallon lämpötilahistoriasta vuodesta 1 lähtien. Tämä historia voidaan parhaiten selittää kosmisilla ilmiöillä eli auringon aktiivisuuden vaihteluilla, jotka voimistuvat kosmisen säteilyn ja pilvisyyden avulla. Olen lisännyt tämän blogin julkaisun jälkeen kuvan 7, jossa on esitetty maapallon lämpötila auringon säteilyenergian ja pilvisyyden avulla. Tämä esitys perustuu Stefan-Bolzmannin lain avulla tehtyyn maapallon lämpötaseeseen, jonka avulla voidaan yhdistää auringon säteilyenergia TSI (Total Solar Irradiance) ja pilvisyys. Kuvasta näkyy, että esimerkiksi vuoden 1650-1700 lämpötilat voidaan selittää TSI-arvolla 1363,4 W/m ja pilvisyys-%:lla 70,7; samoin nykyajan lämpötila voitaisiin selittää arvoilla 1366,2 W/m2 ja pilvisyys-%;lla 65.

Tanskalaiset Friis-Christensen ja Lassen (F-R & L) esittivät ilmeisesti ensimmäisinä korrelaation maapallon lämpötilan ja aurinkopilkkujakson pituuden välille 1861 – 1989 Science-lehdessä v. 1991. Svensmark on se tutkija, joka on esittänyt yllä kuvaamani fysikaaliset perusteet. Tällaisia auringon aktiivisuuden ja maapallon lämpötilan vaihtelun välisiä tutkimuksia on julkaistu useita. Niissä on käytetty auringon aktiivisuuden mittareina mm. aurinkojakson pituutta, aurinkopilkkujen lukumäärää ja magneettista häiriöindeksiä nimeltä aa-indeksi.

Minun ensimmäinen tieteellinen julkaisuni ilmastonmuutoksen alalta on tyypiltään myös tällainen. Olin sitä mieltä, että F-T & L olivat käyttäneet suodatusta väärällä tavalla luodessaan yhteyden aurinkopilkkujakson pituuden ja lämpötilan välille. Halusin löytää mittauksen, joka on mahdollisimman lähellä kosmisen säteilyn aiheuttamaa ionisaatiota ilmakehässä, koska se aiheuttaa pilvisyyden muutoksen. Tällainen mittaus on ionisaatiokammiomittaus, joka suunniteltiin jatkuvaan kosmisen säteilyn mittaukseen. Ionisaatiokammiomittaukset aloitettiin vuona 1937. Koska ionisaatiokammiomittaukset vaativat manuaalista työltä, ne korvattiin vähitellen automaattisilla neutronimittauksilla.

Viimeinen ionisaatiokammiomittaus lopetettiin Siperiassa v. 2003. Sain viimeisimmät mittaustulokset suoraan laitoksen johtajalta Starodubsevilta vuonna 2011. Kuvassa 6 on esitetty tutkimukseni oleellisin tulos. Pisteitä on harvassa, koska olen käyttänyt aurinkopilkkujakson keskiarvoja. Aurinkopilkkujakso on mielestäni minimiajanjakso, jota kannattaa käyttää ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia tutkittaessa. Saamieni tulosten mukaan kosmisen säteilyn voimakkuus korreloi erittäin hyvin maapallon lämpötilaan vuoden 1871 jälkeen ja korrelaatiokerroin r2 on 0,925. Tietääkseni se on paras korrelaatio tästä asiasta. Aurinkoteorian vastustajat aina muistuttavat, että korrelaatio ei todista mitään. Ei yksinään, mutta jos sen taustalla on fysikaalinen selitysmekanismi, niin sillä on selkeä todistusvoima.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 10 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä juttu on nimensä mukaisesti 10. osa ilmastonmuutosblogeista, joita minulla on tarkoitus julkaista lähiaikoina. Niissä blogeissa menen syvemmälle ilmastonmuutoksen syihin mm. hiilidioksidin vahvuuteen kasvihuonekaasuna nykyilmakehässä.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

”Kuva 7. Maapallon lämpötila auringon säteilyenergian ja pilvisyyden yhdistelmänä” Tuosta kuvasta voisi kyllä vetää johtopäätöksen, että auringon säteilyenergia ja pilvisyyden yhdistelmä säätelee maapallon lämpötilaa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ettäkö kasvihuoneilmiötä ei ole?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kasvihuoneilmiö on olemassa ja voi hyvin. Kasvihuonekaasujen osuutta ilmastonmuutoksen käynnistäjänä on mahdollisesti liioiteltu.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #9

Tämä on siis roskaa:

"auringon säteilyenergia ja pilvisyyden yhdistelmä säätelee maapallon lämpötilaa"

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

Sitä en sanonut.

Temperature Sensitivity of a Basic Climate Model Claes Johnson∗ April 22, 2010

[Both vertical and horisontal convective heat transport thus are essential, which shows that any attempt to explain the surface temperature of the Earth by radiation alone, will be based on grossly incorrect physics and thus cannot give meaningful results. But this is precisely what IPCC does when referring to a “greenhouse effect from thermal radiation emitted by the land and ocean absorbed by the atmosphere, including clouds, and reradiated back to Earth”, that is a greenhouse effect without physical basis.] http://www.nada.kth.se/~cgjoh/simpleclimate.pdf

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #12

Tom Curtis at 20:49 PM on 29 January, 2012
scientists are interested in theories which are wrong in interesting ways, ie, wrong in such a way that you learn something new in trying to refute it. Claes Johnson is wrong in that boring old way of just being absurd.

He purports to derive a new theory of black body radiation which differs significantly from Planck's Law and the Stefan-Boltzmann Law, both of which are fundamental to the theory of radiation and have been multiply confirmed by observation. In place of these he offers a theory with no experimental confirmation, which we no will be disconfirmed experimentally because its predictions differ from those of a theory which is well confirmed experimentally; and whose only intellectual virtue is that it would refute a common misunderstanding of the greenhouse effect. That is not an interesting theory. Of course nobody has tried to disprove it, anymore than actual geologists don't waste their time trying to disprove hollow earth theories.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #15

Infrapunasäteilyä maanpinnan lähellä tapahtunee eri suuntiin, mitä professori Johnson tarkoittaa sillä, ettei ”by radiation alone” infrasäteilyllä ole yksinomaan suurempaa vaikutusta maanpinnan lämpötilaan.. On kyse säteilyn määrästä ja siitä, että vain auringon säteilyvakion muutoksilla on vaikutusta ilmastoon suuremmassa määrin, kts. linkit! ”Saussure also showed that thermal radiation existed and argued that the warmth of the air near the surface of the Earth is due to absorption of that infra red radiation (Saussure 1786). Hence a paradigm shift to Saussure’s scheme, where the thermal radiation is absorbed at the base of the atmosphere, rather than throughout the atmosphere as in Fourier’s scheme, may solve many climate models problems.” http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU...

”ABSTRACT Energy transfer at the Earth’s surface is examined from first principles. The effects on surface temperature of small changes in the solar constant caused by the sunspot cycle and small increases in downward long wave infrared (LWIR) flux due to a 100 ppm increase in atmospheric CO2 concentration are considered in detail. The changes in the solar constant are sufficient to change ocean temperatures and alter the Earth’s climate. The surface temperature changes produced by an increase in downward LWIR flux are too small to be measured and cannot cause climate change.” http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/EE_...

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #12

En hyväksy Johnsonin näkemystä, että kasvihuoneilmiössä ei tapahtuisi ilmakehässä maanpinnan emittoimaa infrapunasäteilyn absorptiota ja että ilmakehä ei säteilisi alaspäin infrapunasäteilyä. Käsittelin tätä asiaa osiossa 9. Omakohtaisesti laskemani säteilyarvot todistavat, että absorptio on tosiasia, se toimii Kirchoffin säteilylain mukaisesti ja suorat mittaukset todistavat, että ilmakehä säteilee alaspäin infrapunasäteilyä mittausten mukaisen määrän. Teoria ja mittauket ovat yhtäpitäviä.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Koska Maapallon rata on elliptinen, auringon säteily vaihtelee meillä vuodenajan perusteella. Kaikki sähkömagneettinen säteily riippuu etäisyyden toisesta potenssista. Laskin arvot tälle vuodelle 2016 (SkyMap), kun aurinko on elliptisen radan ääripisteissä, todellista auringon etäisyyttä käyttäen.

Auringon säteilyn voimakkuus. Päivänseisaus on hetki, jolloin päivä on pisimmillään tai lyhimmillään ja pituuden muutoksen suunta vaihtuu.

Vuodessa on kaksi päivänseisausta:

Kesäpäivänseisaus 2016: Kesäkuu 20, klo 22:34 (UT) , true dist. = 1.0162384 AU , JD= 2457560.44028

Talvipäivänseisaus 2016: Joulukuu 21, klo 10:44 (UT), true dist. = 0.9837204 AU , JD= 2457743.94722

0.9837204^2*0.25*1366.2 = 335,98970262 W/m^2
1.0162384^2*0.25*1366.2 = 347,09622552 W/m^2
Säteilyn suurin vaihteluväli= 11,1065229 W/m^2

Kun meillä on kesä pohjoisella pallonpuoliskolla (Kesäkuu), eteläisellä pallonpuoliskolla on talvi.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

En ole koskaan itse laskenut tätä asiaa. Wikipedian mukaan maapallon saama säteilyenergia vaihtelee +/- 3,5 W/m2 kiertoradan vaihtelun takia. Asiasta näyttää löytyvän myös muuta tietoa.

Maapallon ilmastossa on sen verran viiveitä, että vuoden sisällä tapahtuva vaihtelu ei ole mielestäni kovin ratkaisevaa.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Koska Maapallon rata on elliptinen, auringon säteily vaihtelee meillä vuodenajan perusteella. Kaikki sähkömagneettinen säteily riippuu etäisyyden toisesta potenssista. Laskin arvot tälle vuodelle 2016 (SkyMap), kun aurinko on elliptisen radan ääripisteissä, todellista auringon etäisyyttä käyttäen.

Auringon säteilyn voimakkuus. Päivänseisaus on hetki, jolloin päivä on pisimmillään tai lyhimmillään ja pituuden muutoksen suunta vaihtuu.

Vuodessa on kaksi päivänseisausta:

Kesäpäivänseisaus 2016: Kesäkuu 20, klo 22:34 (UT) , true dist. = 1.0162384 AU , JD= 2457560.44028

Talvipäivänseisaus 2016: Joulukuu 21, klo 10:44 (UT), true dist. = 0.9837204 AU , JD= 2457743.94722

0.9837204^(-2)*0.25*1366.2 = 352.94817 W/m^2
1.0162384^(-2)*0.25*1366.2 = 330.72200 W/m^2
Säteilyn suurin vaihteluväli= 22.2262 W/m^2

Kun meillä on kesä pohjoisella pallonpuoliskolla (Kesäkuu), eteläisellä pallonpuoliskolla on talvi.

(Huom. Korjasin laskuni, toinen potenssi jäi aluksi huomioimatta. Tämä korjattu arvo vastaa suurin piirtein IPCC arvoa! Virheellisen laskuni (kommentti nro 2) voi poistaa! Toivottavasti tämä nyt on oikein.)

Hannu Tanskanen

CERN teki CLOUD- testejä Svensmarkin teoriasta, ellen väärin muista myös CLOUD 2 on, siinä tutkittiin kasvien bioaerosolien vaikutusta?

https://home.cern/about/experiments/cloud

(Off-topic: Onko Lare saanut banaania?)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Even the CERN scientist who ran the experiment admits that it "says nothing about a possible cosmic-ray effect on clouds and climate."SS

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Tuossa linkissä todetaan, että juuri on julkaistu kaksi tutkimusta Nature-lehdessä, joiden sanoma on, että esiteollinen ilmakehä on ollut pilvisempi kuin on tiedetty.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

So what?

Korrelaatiot eivät ole kausaliteetteja ....

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Vielä tarkentaen englanniksi:

CLOUD has also found (link is external)that ions from galactic cosmic rays strongly enhance the production rate of pure biogenic particles – by a factor 10-100 compared with particles without ions. This suggests that cosmic rays may have played a more important role in aerosol and cloud formation in pre-industrial times than in today’s polluted atmosphere.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #14

Joooo. Spekulaatioita kuplakammiokokeiden sivutuotteena...

Finally, ion-induced pure biogenic nucleation ***might shed new light on the long-standing question of a physical mechanism for solar-climate variability in the pristine pre-industrial climate

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #17

Mutta Lauri, nämä tulokset on julkaistu Naturessa, joka kilpailee Sciencen kanssa tiedemaailman ykköslehden asemasta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #20

Pohdiskelun tasolla MIGHT ilmastoon liittyen kuplakammiotestien teoretisoivana sivutuotteena.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Täältä löytyy samaa dataa joita laskin (kommentti 4) satelliitin mittauksena:

In that regard, here are the monthly variations in TSI (as a global 24/7 average) as shown by the CERES data (Figure 1.): ”Monthly Variaation in Total Solar Irradiation (TSI), CERES Data, March 2000 – February 2013, Loess Decomposition.

Viite:
https://wattsupwiththat.com/2014/10/25/changes-in-...
Changes in Total Solar Irradiance, Willis Eschenbach / October 25, 2014

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Vitteeni mukaan CERES satelliitin mittausten mukaan auringon TSI vaihtelee vähintään arvojen 330 W/m^2 … 350 W/m^2 välillä. Tämä yhtyy minun lakuihin!

Ole hyvä Lauri ja tarkista satelliitin alkuperäisiä mittaustuloksia.

Tässä kiinnostaa mitattu ja laskettu fakta!

Jos tiedoista on asiallista huomauttavaa, anna tulla. Muussa tapauksessa kritiikkisi on täysin aiheeton.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #21

Raakadatasta ei voida päätellä yhtään mitään.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist Vastaus kommenttiin #23

Lauri kirjoitti kom. 23:"Raakadatasta ei voida päätellä yhtään mitään."

Raakakommentista ei voi päätellä sen enempää. Manittu julkaisu CERES ”Figure 1” esittää sekä mittusdataa että päättelyä mittausten perusteella.

Viite:
NASA CERES — Clouds and the Earth's Radiant Energy System Information and Data; Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES):

http://ceres.larc.nasa.gov/

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Vaikka tämä blogi keskittyy aurinkoteoriaan, niin ei ole tullut esiin niinkin perustavaa laatua olevaa asiaa kuin aurinkosykli, jonka pituus on keskimäärin 11,2 vuotta ja vaihteluväli n. 10-13 vuotta. Aurinkosykli on esimerkki itsesäätyvästä luonnon prosessista eli auringon fuusioreaktion säädöstä. Se on toiminut itsesäätyen vuosimiljardeja ja sen tunnusmerkkinä on juuri tuo pieni värähtely tasapainotilan molemmin puolin, joka näkyy syklin pituudessa, auringonpilkkujen määrässä ja säteilymäärässä.

Aurinkopilkku on ympäristöään tummempi ja siksi se näkyy selvästi ja samalla sen lämpötila on ympäristöä alhaisempi. Kuitenkin on niin, että kun auringopilkkuja on runsaasti, se tarkoittaa voimakkaampaa auringon kokonaissäteilyä, joka tarkoittaa korkeampaa auringon pintalämpötilaa. Tämä ristiriita selittyy sillä, että auringonpilkkujen esiintyessä niiden ympäristön pintalämpötila nousee ja pinta on näiltä osin vaaleampi, joka enemmän kuin eliminoi pilkkujen viilentävän vaikutuksen.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Auringon syklillä ja ilmaston lämpenemisellä ei ole mitään yhteyttä:

http://static.skepticalscience.com/pics/TvsTSI.png

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Kun katsoo kuvia 1 ja 6, näkee silmälläkin, että kyllä aurinkosyklillä on vaikutusta ja pitempien aikojen kuluessa syklissä esiintyy tunnusmerkit, jotka kertovat suoraan auringon aktiivisuuden muutoksista. Esimerkiksi pienen jääkauden aikana auringonpilkut puutuivat kokonaan kertoen auringon alhaisesta säteilytehosta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #31

Katso vaan linkkaamaani kuva, joka kertoo kuinka denialisti lempiaihe, että ilmastonmuutos johtuu auringon lisääntynneestä tehosta on roskaa.

Kuvasi 1 on roskasaitilta:

Lauri Gröhn
7.2.2011 21:17
...

Humlum:

18.2.2010 23:59 Lauri Gröhn
#25 Pikaisella silmäyksellä professori OLE Humlum on paleoklimatologi siinä missä Atte Korholakin. Kompetenssi taitaa päätyä tuohon, ainakin tuon #24 linkin perusteella. Upeita kuvia! Tuo saa riittää tällä erää.

19.2.2010 00:27 fabu (nimimerkki)
Humlumista sanottua :)
"Det virker fuldstændig utroværdigt at påstå, at det faktum, at det ikke er blevet væsentligt varmere i 10 år, er bevis på, at der ikke er nogen global opvarmning. Det virker, som om Ole Humlum ikke kender klimasystemets dynamik, fordi klimaet varierer hele tiden, og vi således sagtens kan have et årti, hvor det bliver koldere, selv om vi er midt i en global opvarmning," lyder det fra den danske vejrprofessor.

19.2.2010 09:21 Lauri Gröhn
Eli tuo Ole Humlumin climate4you on jälleen yksi niistä saiteista, joissa vastuu on lukijalla. Siispä poistan siihen viittavat linkit.

Hannu Tanskanen

Mitä sanoo "Mr. Science", aussipoika John Cook?

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

En ole törmännyt John Cookin sanomisiin. Kerropa lyhyesti ydinkohdat.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Antero
On mukavaa lukea huipputiedemiehen tutkimuksia ja analyysejä ilmastonmuutoksesta, kun ne vahvistavat käsitystäni, mihin maallikkona päädyin 2008.
Tällöin olin yksin näkemyksineni kanssa kaupunginvaltuustossa, jossa tehtiin kohtalokkaita virheitä Helsingin ilmastostrategiasta ja energiapolitiikasta päätettäessä.
On katastrofaalista, että media on valjastettu syöttämään kohtalokasta "virallista totuutta" joka tuutista.
Äskettäin jopa akatemiaprofessori Kulmala oli kutsunut itsensä "maailman johtavana ilmastoasiantuntijana" vakuuttamaan Suomalaisen klubin jäsenille hiilidioksiiditeoriansa oikeellisuudesta. Ainoana paikallaolijana kiistin teoriat oheisen näkemykseni mukaisesti ja huomasin, että sain kuulijoissa kannatusta ja hänet kiusaantumaan.
Panen oheen tuolloiset näkemykseni, erään kolumnini muodossa.

Ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttama emmekä sille mitään voi!

Erilaisten luontojärjestöjen ”ilmastovastaavat” ovat saaneet runsaasti julkisuutta mm. Hesarissa syyllistelemällä ja petättelemällä ihmisiä perättömillä väärillä teorioillaan ilmastonmuutoksen syistä.

Hesarissa ei ole lukuisista yrityksistäni huolimatta suostuttu julkaisemaan faktoihin perustuvia mielipiteitäni asiassa.

Vihreävasemmistolainen Hesarikin julkaisi viimein herrasväki Korholan artikkelit asiasta. Mielenkiintoista on havaita parin käsitysten muuttuneen vuosien varrella järkevään suuntaan. Professori Korholakin jo epäilee virallista totuutta liioitelluksi!

Ihminen pystyy vaikuttamaan ilman laatuun omassa lähiympäristössään, mutta ei ilmaston lämpötilaan globaalisti. Alemman ilmakehän lämpötilan määrää auringon maahan osuva lämpöteho, mikä on keskimäärin 172 500 Tw, josta takaisin heijastuu n. 29 %. Teho on jaksollista ja vaihtelee tiettyjen sääntöjen mukaan.
Lämpösäteily höyrystää vettä, minkä kosmeettinen säteily jonisoi pilviksi. Pilvet toimivat eristeenä. Kesäpäivinä viilentävät ja muulloin estävät lämmön karkailua. Jälkimmäinen on hallitseva ja aiheuttaa ilmaston lämpenemisen.
Tämän voi havaita jo sillä, että talvipäivinä pilven reunalla voi lämpötila muuttua parikymmentäkin astetta.
Ihmisen tuottama kokonaisteho on 13 Tw, eli mitätön. Jo auringon promillen tehovaihtelu, minkä venäläistutkijat ovat havainneet, on kymmenkertainen! Tästäkin 13 Tw vain osa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, mistä syntyy hiilidioksidia, joka on heikko kasvihuonekaasu ja jolla ei ole vaikutusta ilmaston muutoksiin.

Huomatrattakoon myös se, että Ihmisen toimien osuus ilmakehän hiilidioksidista on vain muutaman prosentin luokkaa. Maapallon koko tuotanto on vuodessa noin 800 GT, mistä ihmisen osuus on noin 30GT?

Tätä pikkuruista osuutta ”viilailemalla” on yleensä vain negatiivisia vaikutuksia (vertaa esim. tuulimyllyjen kokonaisvaikutukset)!

Talousasiantuntijat ovat esittäneet lukuja, joiden mukaan Suomen toimilla ”ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen torjunta” maksaa kansantaloudellemme kaksi kertaa enemmän, kuin nykyinen huolestuttavan suuri valtiovelkamme (!00 miljardia euroa).
Lisäksi se hävittää työpaikkamme ja romuttaa kilpailukykymme, sekä lisää maapallon kokonaispäästöjen määrää.
Helsingin kaupungin ”hiilijalanjälki” vähennykset tuovat kustannuksia lisäksi 200-300 miljoonaa/vuosi helsinkiläiselle veronmaksajalle (vastaa 2-3 veroprosenttia), kun Helsingissä optimaalisen hienosti toimiva sähkön ja lämmön tuotanto halutaan muuttaa ”maapallon pelastajien” mielen mukaiseksi.
Kaupungin ilmastostrategiaa käsitellessä valtuustossa vuonna 2008, aioin pitää vastoin valtavirtaa skeptisen puheen asiasta, mutta huomasin, että faktatietoa oli kovin vähän tarjolla. Niinpä puheeni jäi siinä yhteydessä pitämättä ja mitäpä se olisi auttanut, kun en saanut ryhmäni kantaa muutetuksi.
Oli väitteitä ja niille vastaväitteitä. ”Asiantuntijoista kuulemma 95 % oli IPCC:n (YK:n ilmastopaneeli) virallisen totuuden kannalla, että maapallon ilmakehän lämpötila nousee uhkaavasti, jäätiköt sulavat muutamassa kymmenessä vuodessa, meren pinta nousee peittäen suuren osan maasta alleen ja että katastrofin syy on ihmisen toimet.

Tätä kantaa edustivat myös valtuustoryhmäni ”ilmastoasiantuntijat”: Lea Saukkonen projektipäällikkö ilmatieteenlaitos, Hannele Luukkainen KTL ja Sanna Perkiö TT.
On selvää, että aukottomista perusteluistani huolimatta en pystynyt ryhmää saamaan tässäkään asiassa kokonaisuudessaan puolelleni. Asiasta mitään ymmärtämättömät, enemmistö uskoivat viralliseen totuuteen kuten demokratiassa useimmiten.
Asiaa on perusteltu luonnon ilmiöillä, kuten ennätysmäisillä lämpötiloilla, myrskyillä, sateilla ja kuivuudella. Perustelut eivät ole minua vakuuttaneet, koska ennätykset yleensä ovat olleet ”pahin sataan vuoteen” tyyppiä. Mikä siis aiheutti vielä pahemmat sääilmiöt sata vuotta sitten, kun oli vain murto-osa ihmisiä (1,7 mrd/7mrd), autoja, lentokoneita ja ihminenkin eli vaatimattomasti luontaistaloudessa ilman rihkamaa kestävän kehityksen periaatteilla?
Astianpesukone oli torakat ja muut syöpäläiset, jotka yöaikaan kävivät kaluamassa seinänrakoon työnnetyn puulusikan puhtaaksi, sekä kolme kylpyä päivässä oli sauna kerran viikossa. Maailmalla peseytyminen oli vielä niukempaa.
Eräässä TV:n aamuohjelmassa näin palan ilmastomuutoskeskustelua, jossa luontoliiton ”ilmastoasiantuntija”, nuori metsänhoitaja kinasteli eläkkeelle jääneen professorin kanssa aiheesta. Professori kertoi, että hän nyt uskaltaa ilmoittaa kantansa, koska häntä ei enää voida uhkailla erottamisilla, eikä muutenkaan. Ihminen ei pysty muuttamaan maan ilmastoa. Ilmaston muutokset johtuvat auringon pilkuista, eli aktiivisuudesta.
Nuorukainen puolestaan viittasi IPCC:n raportteihin, joita hän oli opiskellut ”lahkolaistensa” kanssa, joidenka mukaan muutos johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista.
Ruotsin TV:ssä muuan vanhempi meteorologian professori kertoi olleensa innoissaan IPCC:n perustamisesta. Nyt vihdoinkin alamme saada tieteellistä objektiivista tutkimustulosta ilmastomuutoksista ja niiden syistä.
Hetken seurattuaan yhdistyksen työtä tuli hän hyvin pettyneeksi. Raportit olivat lähinnä mielipiteitä, eivätkä täyttäneet vähäisimpiäkään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä.
Loppupäätelmiin oli päästy vääristelemällä tilastoja ja tekemällä niistä manipuloimalla johtopäätöksiä. Ennusteeseen jäätiköiden nopeasta sulamisesta oli päästy ekstrapoloimalla normaali lämmön nousu ns. jääkiekkomailaksi, mutta tämän jäkeistä normaalia lämpötilan alenemista ei huomioitu, vaikka samalla menetelmällä maapallolle olisi tullut jääkausi muutamassa vuosikymmenessä!
Selvityksissään yhdistyksen tarkoitusperästä, tuli ilmi, että IPCC oli perustettu osoittamaan, että ilmasto on lämmennyt ja että syy on ihmisen!
IPCC:n johtajien mukaan he eivät voineet ottaa vesihöyryn osuutta, mikä vanhempien professoreiden mukaan on ratkaiseva, huomioon ilmastomalleissaan, koska ei osattu selittää pilvien muodostumisen mekanismia.
Ilmasto-olosuhteet luonnonilmiöineen on mutkikas prosessi, jota ihminen ei hallitse. Luotettavien mallien edellytyksenä on, että tulisi mm. ymmärtää maailmakaikkeuden rakenne, josta vasta on arvailua.

Väitetään, että avaruus sisältää pääosin (n. 95 %) pimeää massaa ja pimeää energiaa, jonka välittäjähiukkasia ei tunneta! Näkisin, että tämä pimeä massa ja energia ovat äärettömän monen maailmankaikkeuden gravitaatiovälittäjähiukkaset.

Selvittäessäni vuonna 2008 maailmankaikkeuden rakennetta Nobelin fysiikan palkinnon saaneiden havaintojen pohjalta, jossa vastoin aikaisempaa käsitystä, maailmankaikkeus laajenee kiihtyvällä vauhdilla, päädyin omaan malliin.
Mallini ei ole ristiriidassa hyväksymiemme fysiikan lakien ja matematiikan sääntöjen kanssa, kuten väärä virallinen käsitys on tässäkin.
Nyttemmin on ilmaantunut joitakin tutkijoita, jotka pitävät mahdollisena useamman maailmankaikkeuden olemassaoloa. Tuolloin ajatukseni tyrmättiin kerettiläisenä!
Jo viikon sääennusteet ovat epävarmoja, miten siis voidaan tehdä ilmastoennusteita 100 vuoden päähän! Lisäksi suuri virhe ennusteessa on, että oletetaan peruslämpötilan olevan tuona ajanjaksona vakio, vaikka ilmastonmuutos tapahtuu jatkuvana ilmiönä ilman ihmisen toimia!

Tanskalainen kvanttifysiikan tutkijaryhmä Niels Bohr-instituutissa oli keksinyt ilmastomuutoksen mekanismin. Tutkimustuloksensa he julkaisivat vuonna 1996. Kohteliaasti he huomauttivat IPCC:tä huomioimaan vesihöyryn ja edelleen pilvien merkityksen toimimattomissa tietokone-ennusteissaan.
Ennusteethan antoivat täysin vääriä tuloksia, kun niitä testattiin jo tapahtuneisiin ilmiöihin.
Ilmastopaneelin johdon reaktio oli kuten keskiaikana niitä tutkijoita kohtaan, jotka eivät uskoneet, että maa on pannukakku ja että reunalle ei saa mennä, sekä aurinko kiertää maan ympäri!…roviolle vaan.

Tanskalaiset olivat havainneet, että pilvet syntyivät kosmisen säteilyn seurauksena. Avaruudesta maapallolle tuleva säteily on lähtöisin auringosta ja mm. supernovien räjähdyksistä jopa miljardien vuosien takaa. Säteily varaa vesihöyrymolekyylit sähköisesti, jolloin pisaroituminen ja edelleen lämpösäteilyä eristävät pilvet syntyvät.

Tätä prosessia häiritsee auringon aktiivisuus. Tämä puolestaan riippuu mm. auringon asemasta verrattuna muihin taivaankappaleisiin avaruudessa, sekä sen magneettikentän vaihtelusta.
Auringon aktiivisuus näkyy ns. auringon pilkkuina, jotka muodostuvat auringon pinnalla tapahtuvien räjähdysten seurauksena, josta syntyy ns. aurinkotuulet ja -myrskyt, jotka päätyvät maan magneettikenttään.

Tämä puolestaan estää kosmisen säteilyn pääsyä maan ilmakehään, eli pilvien muodostusta. Pilvet alentavat maan lämpötilaa, koska auringon lämpösäteily heijastuu enenemässä määrin takaisin avaruuteen. Tämän voi havaita myös käytännössä, sillä pilvinen kesäpäivä on aina viileämpi, kuin auringon porottaessa pilvettömältä taivaalta.

Samoin pilvet toimivat myös eristeenä, estäen lämpöä karkaamasta avaruuteen. Tämän voi havaita käytännössä talvella, sillä pilvetön yö on aina kylmä, kun lämpösäteily karkaa avaruuteen. Tässä se syntipukiksi leimattu ihmisen tuottama hiilidioksidi voisi auttaa, mutta kun sen vaikutus on olematon.
Pilvien vaikutus lämmön karkaamiseen on suurempi, kuin säteilyn torjujana. Tästä seuraa, että auringon tehon lisäys nostaa alemman ilmakehän lämpötilaa.
On selvää, että muilla seikoilla, kuten fotosynteesin sääntelemällä hiilidioksidin määrällä, ei ole merkittävää vaikutusta ilman lämpenemiseen.
Koska taivaankappaleiden kiertoradoilla on tietty jaksollisuus, maan ilmakehän lämpötilat seuraavat tätä jaksollisuutta.

Tiedämme mm. että lämpötilat sahaavat noin 11 vuoden lyhyttä jaksoa, jolloin auringon magneettikentässä tapahtuu suuria muutoksia, kuten napaisuuden vaihdos. Lisäksi lämpötila seuraa noin 90000 vuoden pidempää jaksoa, johon sisältyy jääkausi ja trooppinen kausi.

Venäläiset tutkijat ovat lisäksi huomanneet, että auringon lämpösäteilyssä tapahtuu muutoksia noin 200 vuoden syklissä, josta johtuu ns. pienemmät jääkaudet. Tällainen tappoi viimeksi kolmanneksen Suomen ja Ruotsin väestöstä.
Tiedämme myös että maan magneettikenttä muuttuu auringon tapaan, mutta jakso on noin miljardi vuotta.
Napaisuuden vaihdoksen yhteydessä vaarallista kosmista säteilyä maahan estävä magneettikenttä heikkenee niin, että säteily hävittää suurelta osin elämän maapallolla.
Maan historiassa on ollut useampia koko maapallon peittäneitä jääkausia, joista viimeisin oli 650 miljoonaa vuotta sitten ja ainakin toinen noin 2,2 miljardia vuotta sitten. Näiden epäillään syntyneen supertulivuoren purkauksista, jotka tupruttivat ilmakehän niin täyteen hiukkasia, että auringon valo ei päässyt maahan.
Lisäksi asteroidit ovat häirinneet ilmastoa, kuten 65 miljoonaa vuotta siten tapahtunut törmäys hävitti maasta dinosaurukset. Törmäyksessä vapautunut energia ensin aiheuttaa suunnattoman kuumuuden, jossa kaikki palaa. Tämän jälkeen syntyneet pienhiukkaset ja kaasut estävät auringon lämpösäteilyn maahan, mistä seurauksena on pitkäaikainen kylmyys.

Tiedämme, että maahan auringosta tuleva lämpösäteilyteho haihduttaa ilmakehään vesihöyryä, mikä on pahin kasvihuonekaasu ja käytännössä yksin määrää ilmaston muutokset. Lämpötehon suuruus on noin 10 000 kertainen verrattuna ihmisen tuottamaan tehoon, eli 172500 Tw, mistä keskimäärin 29 % heijastuu avaruuteen takaisin. Lisäksi tiedämme, että ihmisen tuottama kaikki teho on 13 Tw, mikä vastaa auringon lämpösäteilyä 110x110 kilometrin alueelle, jota voisi kuvata neulan pistona karttapallolla, tai että aurinko säteilee maahan alle tunnissa saman energian kun ihminen vuodessa.
Tästäkin 13 Tw:sta vain murto-osa on tuotettu hiilidioksiiripäästöjä tuottavilla hiiltä sisältävillä uusiutumattomilla fossiilisilla polttoaineilla.
Vanhempien asiantuntijaprofessoreiden mukaan hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu verrattuna mm. vesihöyryyn ja metaaniin. Ihmisen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta on vain muutaman prosentin luokkaa…suomalaisten tästäkin vain promille. Tämän pikkuruisen osuuden vähentämisellä ei ”pelasteta maapalloa”! Näin se vaan on!

Siis pitääkö pienen Suomen ”näyttää muille mallia”, kuinka maapallo pelastetaan, kun näillä kansantalouden sabotointitoimilla vain sahataan omaa oksaa! Sitoutumalla hölmöihin sopimuksiin uhrataan kansallinen kilpailukyky ja loputkin työpaikat, jota eivät edes suuret ”saastuttajatkaan” eivät tee. EI, EI, EI!

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Puhdasta roskaa, vesihöyryn määrä ei kasvanut, hiilidioksidin määrä kasvaa koko ajan:

"Tiedämme, että maahan auringosta tuleva lämpösäteilyteho haihduttaa ilmakehään vesihöyryä, mikä on pahin kasvihuonekaasu ja käytännössä yksin määrää ilmaston muutokset."

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Huijattujen broileripolitiikkojemme väärien päätösten ja sitoutusten peittely "maapallon pelastamiseksi", saavat samat mittasuhteet, kun diktatuurivaltioiden pelastusyritykset. Ovathan he itse myöntämässä varoja ja resursseja tyhmyyksiensä salailuun.
Monessa asiassa hyvää työtä tekevä WWF on saatu myös pelastamaan maapalloa "ilmastonmuutoksen torjunnalla".
Pikkutytöt oli värvätty ostoskeskusiskuihin keräämään rahaa maapallon pelastamiseen. Kontulassa he levittivät kauhua WWF:n paidoissa ja kansiot käsissä. Minullekin selvitettiin kuinka 97% asiantuntijoista on sitä mieltä, että on ilmastonmuutos ja maapallo tuhoutuu, ellei ihminen lopeta hiilidioksidipäästöjään.
Kun tiedustelin, keitä ne 97% ovat ja keitä ne 3% ovat, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen, en saanut vastausta! Kerroin, että kaikki tuntemani täyspäiset ihmiset tietävät, että ilmasto on nyt ja aina jatkuvassa muutostilassa, eikä ihminen siihen pysty vaikuttamaan.Samoin epäilin heidän asiantuntijoiksi kaikkien alojen asiantuntijoita, jotka ovat onnistuneet hankkimaan keski-ikään mennessä ainoastaan lukion paperit lyhyellä matikalla, kuten arhinmäet, niinistöt, tynkkyset, haavistot jne. Selvästikkin aivopestyt koulutytöt olivat hämmentyneitä!
Eduskunnassa oli kansanedustaja Raatikainen saanut kasaan asiantuntijaraadin esittelemään kysymystä lisättynä energiapolitiikalla. Esityksestä selvisi, että pakkasella, kun tuulimyllyt seisovat ja aurinko ei paista, olemme tuontisähkön varassa. Sitä tarvitaan jopa kolmannes, että sähköverkko pysyy pystyssä. Ylioppilasasiantuntijamme ottavat yhteiskuntamme toiminnan kannalta elintärkeätä sähköä kuitenkin töpselistä, sillä voimaloita ei heidän mukaansa tarvita!
Kun esitysten lopuksi kysyin kuka raatilaisista uskoo, että ihminen voi toimillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen, niin koko sali purskahti nauruun ja seasta kuului vain valtion korkean edustajan ääni:"uskon virkani puolesta"! Siis kukaan ei usko, mutta "virkansa puolesta" joutuu näin tekemään!
Olemme menettäneet huoltovarmuutemme katastrofaalisen maapallonpelastusoperaatiomme ansiosta!Vaadin vastuulisten päitä vadille. Lisäksi vaadin vapaata keskustelua ilman sensuuria tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta, joten myös äänestäjät saavat kuulla totuuden.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Olet pihalla tässäkin. 97 prosenttia niistä tutkijoista, joiden tutkimukset ovat liittyneet ilmastonmuutokseen. Kyse siis tiedosta, ei vain satunnasen porukan mielipiteistä.

"Kun tiedustelin, keitä ne 97% ovat ja keitä ne 3% ovat, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen, en saanut vastausta! "

http://www.desmogblog.com/2012/11/15/why-climate-d...

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Paras Lauri
Ihailen sinnikkyyttäsi. En pysty kinaamaan kanssasi yhdestä asiasta loputtomiin, sillä minulla on tuhat muuta projektia meneillään.
Lasken Sinut peräänantamattomuudellasi kuitenkin isiemme joukkoon, jotka pelastivat isänmaamme, vaikka puolet maapallosta oli päättänyt toisin. Tässä asiassa olet kuitenkin isänmaan tuhoajia, et puolustajia.

Ilmastokysymykset ovat niin mutkikkaita, koska kaikki vaikuttavat kaikkeen, että tutkijoiden, ihmisten, mielipiteet asiasta ovat lähinnä arvailuja.
Hyvä näin, sillä itsekin ilman alan tutkijakoulutusta pystyn luomaan käsitylsen siitä puhtaalla 30 ammatin antamalla elämänkokemuksella ja mm. neljän insinöörikoulutuksen pohjalta!
Rohjaisevaa on mm. Jussi Pajusen tunnustus:"Pauli on yleensä aina oikeassa", vaikka tässä asiassa hän minua ei usko!

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Elämänkokemus ja toisen alan koulutus eivät pysty kumoamaan kymmenien tuhansien vertausarvioitujen tutkimusten tuloksia.

Ongelmasi on, että että et pidä ongelman nykyisistä ratkaisuyrityksustä (hyviä ei tosiaan vielä ole keksitty) ja sillä perusteella kiellät koko ongelman asiantuntemattomilla kvasiselityksilläsi.

Ongelman kieltäminen on epäeettistä, koska se hidastaa ongelmien pysyvien ratkaisujen kehittämistä!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset