Antero Ollila Aika on totuuden puolella

Ilmastonmuutos, osa 12: Yhteenveto eri mallien lämpötilavaikutuksista

 • Kuva 1. Ilmastomallien yhteisvaikutus maapallon lämpötilaan.
  Kuva 1. Ilmastomallien yhteisvaikutus maapallon lämpötilaan.
 • Kuva 2. Aurinkopilkkuaktiivisuus
  Kuva 2. Aurinkopilkkuaktiivisuus
 • Kuva 3. Auringon aktiivisuus kaksoisdynamomallin mukaan
  Kuva 3. Auringon aktiivisuus kaksoisdynamomallin mukaan

Motto: Nihil in verbis, omnia probate – Älä luota pelkkään puheeseen, testaa kaikkea

 Olen käsitellyt aikaisemmissa osioissa kolmea ilmastomallia, joilla pyritään selittämään maapallon lämpenemistä, ja jota kutsutaan myös ilmastonmuutokseksi. Nämä teoriat ovat:

 1. Kasvihuoneilmiö, jonka mukaan kasvaneet kasvihuonekaasujen pitoisuudet ovat pääosin syynä lämpenemiseen.
 2. Aurinkoteoria, jonka mukaan lämpeneminen on pääosin auringon aktiivisuuden vaihteluista johtuvaa.
 3. Astronominen harmoninen värähtelyteoria eli avaruuspölyteoria, jonka mukaan Jupiterin ja Saturnuksen kiertoratojen aiheuttama avaruuspölyn määrän vaihtelu selittää lämpötilamuutokset.

Oma lopputulokseni ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan maapallon lämpenemiseen on yhdistelmä kaikista näistä kolmesta ilmastomallista. Se on esitetty graafisesti kuvassa 1. Punainen käyrä on toteutunut maapallon lämpötila tasoitettuna 11 vuoden liukuvalla keskiarvolla. Musta käyrä on synteesin tulos, miten tämä malli vastaa toteutunutta ja miten se käyttäytyy vuoteen 2050 saakka. Mallin korrelaatiokerroin r2 = 0,971. Se on niin hyvä, kuin tällaiselta mallilta voi edellyttää ja matemaattisesti se tarkoittaa, että mallin tulos on pelkkää sattumaa 2,3 prosentin todennäköisyydellä.

Käyn läpi mallin osuudet ja laskentaperusteet:

1. Kasvihuonekaasut

Olen aikaisemmin osoittanut omilla julkaistuilla tutkimuksillani, että IPCC:n mallin mukainen kaava antaa n. 200 % liian korkean tuloksen hiilidioksidin CO2 lämpenemisvaikutukselle. Tämän kaavan mukaan lämpötilan nousu lasketaan seuraavasti: dT = 0,5 * 5,35 * ln(C/280), jossa C on CO2:n pitoisuus. Oma kaavani on vastaavasti dT = 0,27 * 3,12 * ln(C/280). Perustelut löytyvät osiossa 4. Vuonna 2005 kasvihuonekaasujen osuus lämpötilannoususta 0,85 °C oli 42 % eli 0,34 °C. Tämä koostuu hiilidioksidin vaikutuksesta (0,26 °C) sekä metaanin ja typpioksiduulin vaikutuksesta (0,08 °C). Ennusteessa kasvihuonekaasujen kasvu on oletettu nykyiselle tasolle eli CO2 kasvaa 2,2 ppm vuodessa. Tämän ennusteen mukaisesti kasvihuonekaasujen vaikutus lämpötilan nousuun vuonna 2050 olisi 0,56 °C. IPCC:n mallin mukainen vaikutus olisi 1,5 °C.

2. Auringon vaikutus

Auringon vaikutuksen laskeminen perustuu pelkästään sen intensiteetin vaihteluun vuoteen 2010 saakka. Tästä vuodesta eteenpäin auringon intensiteetti on oletettu olevan vuoden 2010 tasolla. Kaava perustuu Leanin ja Frölichin julkaisemiin arvoihin ja se on dT = 0,27*(1-albedo)*(TSI-1364,5)/4, jossa TSI on auringon kokonaissäteily. Vuonna 2005 auringon osuus lämpötilan noususta oli 9 %. On huomattava, että auringon osuudessa ei ole mukana pilvisyyden vaihtelua, joten todennäköisesti tämä esitys antaa auringon kokonaisosuudeksi liian pienen arvon. Pilvien osuutta en ole sisällyttänyt auringon osuuteen, koska siitä ei ole suoria mittaustuloksia historiallisesti ennen vuotta 1983.

3. Astronominen harmoninen värähtelymalli

Kolmas osuus synteesimallissani on astronomisella harmonisella värähtelymallilla (AHCM) eli avaruuspölyn osuudella. Tämä osuus on saatu sovittamalla AHCM:n vaikutussignaali regressioanalyysin avulla. Vuonna 2005 AHCM:n osuus oli kokonaislämpötilan noususta 49 %. Kuten kuvasta 1 näkyy, AHCM:n vaikutuksesta lämpötila tulee putoamaan noin 0,2 °C vuoteen 2020 mennessä. AHCM on mukana sen vuoksi, että se pystyy selittämään lähes täydellisesti maapallon lämpötilahistorian vaihtelut vuoden 1880 jälkeen tähän päivään.

4. Tulevaisuuden ennuste

Synteesimallini tulevaisuuden ennusteen perusteet tulivat jo pääosin käsiteltyä. Mallistani puuttuu selkeä laskennallinen osuus pilvisyyden vaikutuksesta. Sitä ei ole sisällytetty auringon vaikutukseen, vaikka siihen löytyisi perusteluja. Tässä ennusteessa pilvisyyden osuus sisältyy AHCM-mallin osuuteen. Kuten osiossa 11 kävin läpi mallin vaikutusmekanismia, niin AHCM:lla on yhteinen kohta aurinkomallin kanssa siinä, että molemmat toimivat lopulta pilvisyyden muutosten kautta. Tämän vuoksi AHCM:n suhteellinen osuus näyttää liioitellun suurelta. Oma käsitykseni on, että vuosisatojen ja vuosituhansien skaalalla auringolla on dominoiva vaikutus. Vuosikymmenten aikaskaalalla AHCM malli selittää suhteellisen nopeat lämpötilan muutokset parhaiten. Tämä esitykseni perustuu omaan julkaistuun tutkimukseeni.

Tulevaisuuden ennuste tarkoittaa, että elämme joka tapauksessa ratkaisevia aikoja. IPCC:n kasvihuoneilmiön voimistumiseen perustuva malli on jo ajanut karille, koska sen antama virhe oli vuonna 2015 jo n. 50 % ja tämä näkyy havainnollisesti kuvassa 1. Media ei ole tätä huomannut, koska toimittajat eivät osaa laskea sitä IPCC:n yksinkertaisen kaavan avulla, joka on esitetty yllä. IPCC ei ole asiaa kertonut, ja se ei tunnu mediaa haittaavan. Pääroolissa on synkät tulevaisuuden ennusteet.

Meneillään on El Nino, joka nosti lämpötilan huippulukemaan vuonna 2015, mutta sen kuukausittainen huippuarvo  oli kuitenkin vain 0,09 astetta korkeampi kuin vuonna 1998. El Nino on aivan lopussa ja kääntyy La Ninaksi kesän aikana. Kun La Nina on ohi n. kahden vuoden päästä, tullaan näkemään, missä maapallon lämpötila todellisuudessa on. Jos lämpötila lähtee voimakkaaseen nousuun ja seuraa IPCC:n mallia, niin skeptikot ja kaikki muut mallin vastustajat voivat todeta olleensa väärässä. Jos niin ei käy, niin on mahdollista, että mediakin lopulta huomaa, että kaikki ei ole kunnossa IPCC:n mallissa. Näin käy varmasti, jos lämpötila lähtee laskuun.

Jos lämpötila lähtee laskuun, niin silloin tässä esitetty synteettinen malli on vahvoilla. Mihin lämpötila sitten lopulta päättyy? Se riippuu ennen kaikkea auringon aktiivisuuden muutoksesta. Kuvassa 2 on esitys auringonpilkkumääristä aurinkosyklin aikana vuodesta 1900 tähän päivään. Edellinen aurinkosykli numero 23 oli poikkeuksellisen pitkä eli 12,5 vuotta ja taso oli alhainen. Nyt jo tiedetään, että nykyinen sykli 24 on erittäin alhaisella tasolla ja vastaavaa käyttäytymistä tapahtui viimeksi 1900-luvun alussa. Aurinkotutkijat ovat muistuttaneet, että aurinko käyttäytyi samalla tavalla ennen Daltonin minimin alkua 1800-luvun alussa. Täytyy toivoa, että tästä ei ole kysymys.

Auringon käyttäytymisen ennustaminen ei ole toistaiseksi onnistunut tutkijoilta. Nyt kolme tutkijaa Iso-Britanniassa (Shepherd, Zharkov ja Zharkova) ovat julkaisseet vuonna 2014 tutkimuksen, jossa heidän kaksoisdynamomallinsa onnistuu selittämään auringon aktiivisuuden muutoksen sykleistä 21 eteenpäin varsin hyvin, kuva 3.  Seuraavat syklit 25 ja 26 tulevat tämän mallin mukaan olemaan intensiteetiltään vielä heikompia kuin meneillään oleva sykli 24.

Voidaan todeta, että sekä aurinkomalli että AHCM osoittavat, että lämpötilan pitäisi lähteä laskuun vuoteen 2020 mennessä. Jos näin ei käy, niin molemmat mallit ovat epäonnistuneet. Auringon käyttäytyminen tässä tapauksessa perustuu oletukseen S&Z&Z mallin ennustuskyvyn oikeellisuudesta.

Kolmas vaihtoehto on, että maapallon lämpötila jatkaa kaikesta huolimatta nykyisellä tasollaan vuoden 2020 jälkeenkin. Silloin tutkijoiden on myönnettävä, että mikään esillä olleista malleista ei pysty selittämään sellaista käyttäytymistä.  Tarvitaan uusi malli X, jolla on riittävä todistusvoima. Odotetaan vuotta 2020. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 10 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä juttu on nimensä mukaisesti 12. osa ilmastonmuutosblogeista. Jatkoa tulee harvemmin tästä eteenpäin.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kuvan 1 yhteisvaikutus on jo nyt ristiriidassa empiirisen todellisuuden kanssa. Missä vaiheessa olet valmis myöntämään, että harrastelusi on ollut ajantuhlausta?

Yksikään julkaisuistasi ei ole ollut ilmastotieteen lehdissä ja niiden siteerausten määrä on ollut surkeaa ja pääodin omia sitaattejasi:

https://scholar.google.fi/scholar?q=antero+ollila+...

Olen jo tyrmännyt jokaisen aikaisemman kirjoituksesi ero argumrnteills, enkä viitsi enää tässä toistaa.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Saattaa olla, että tarkoitat emppirisellä todellisuudella sitä, että lämpötilan olisi jo pitänyt laskea. El Nino / La Nina toi tähän tilanteeseen häiriötekijän, joka poistuu vuoteen 2020 mennessä. Olet ilmeisesti sitä mieltä, että IPCC:n ja kymmenien tietokonemallien ennusteet ovat ihan ok, vaikka ne ovat jo 50 % pielessä. Onko sinulla parempi malli esittää, joka pystyy mallintamaan maapallon lämpötilahistorian? En ole sellaiseen törmännyt.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Skenaariot eivät ole ennusteita. Tämä kuva kertoo, kuinka denialistit syklisesti ENSON todistava maAimAlle, että nyt on ruvennut jäähtymään:

https://fi.pinterest.com/pin/193021534002668873/

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #3

En ole väittänyt, että maapallon lämpötila olisi jo ruvennut jäähtymään. Kirjoitin hyvin selvästi, etä tiedämme maapallon lämpötilan vasta, kun La Nina on ohitse ja se varmistuu vasta vuoden 2020 paikkeilla.

Tottahan se on, että El Nino laskee vauhdilla eli 0,2 astetta kesäkuussa, joka oli toiseksi suurin lämpötilan pudotus sitten vuoden 1998. Kyllähän se taitaa olla niin, että jossain katsellaan pelko sydämmessä tätä kehitystä. Olisihan se niin väärin, kun juuri saatiin virallinen "voitto" Pariisissa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #4

Olet väärässä. Ei ENSO anna mitään trendiä. Kstsopa tuota linkkaamaani kuvaa uudestaan.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

En ole koskaan väittänyt, että ENSO ilmiö loisi jotain trendia maapallon lämpenemiseen. Kyllä sellaisia väitteitä on esitetty ja julkaistu tieteellisiä papereitakin, mutta ne ovat aina osoittautuneet manipuloiduiksi. Jos ENSO lämmittäisi, niin silloin pitäisi pystyä esittämään pysyvä luontoinen lämmönlähde.

ENSO on syklinen ilmiö ja nyt meidän pitää odottaa 2-3 vuotta, jotta La Ninan jäähdyttävä vaikutus on ohi. Sitten tiedämme kohtuullisella tarkkuudella, miten maapallon todelliselle keskikmääräiselle lämpötilalle on käynyt.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ei tarvitse odottaa. Nuo denialistien harhat on nähty jo lukuisia kertoja:

https://fi.pinterest.com/pin/193021534002668873/

Maapallolle kertyy lisää auringon energiaa joka sekunti neljän Hiroshiman pommin verran.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Antero: ”Kolmas osuus synteesimallissani on astronomisella harmonisella värähtelymallilla (AHCM) eli avaruuspölyn osuudella.”

Avaruuspölyllä katsotaan kyllä nykyään olevan osuutta asiaan, mutta en pitäisi sitä ”värähtelymallina”.

Laurin kanssa minulla on pitkään ajassa taaksepäin ulottuva kiista, 1930 luvulta peräisin olevasta Urantia-tekstistä. Siinä esiintyy esim. seuraava väite:

Olemme ajassa noin 0.8 miljardia (800 000 000) vuotta sitten, ja ensimmäiset mantereet alkoivat nousta tämän vesi planeettamme pinnan yli:

”Maan kohoaminen, kosmiset pilvet ja merelliset vaikutukset”:

(662.9) 57:8.22 Tämän lisääntyneen maankohoamisen myötä ilmaantuivat planeetan ensimmäiset ilmastolliset erot. Maan kohoaminen, kosmiset pilvet ja merelliset vaikutukset ovat tärkeimpiä tekijöitä ilmaston vaihtelussa.

Kosmisia pölypilviä esiintyy hyvin yleisesti linnunradassa. Ja planeettakunnassa on todennäköisesti paljon pölyä jäljellä aurinkokunnan syntyvaiheen ajoilta.

Lisäksi pölyä syntyy auringon ympäri, kun renkaita muodostuu suurten kaasupalanettojen ympäri, kun gravitaatio hjoitta pieniä kuita jätti planeettojen ympäristössä. Tämä gravitaatiohajoaminen tapahtuu hauraan kuun ollessa lähempänä suurta planeetta kun ns. roche-raja.

Asteroidivyöhyke on todennäköisesti ollut pieni planeetta, jonka Jupiterin gravitaatio hajotti planeettakunnan alkuvaiheessa.

Suurin osa aurinkokuntamme tunnetuista asteroideista sijaitsee 2,8 au:n päässä Auringosta.

The asteroid belt (white) and Jupiter's trojan asteroids (green):

https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid#/media/File...

Mutta asteroidipölyä kerääntyy erikoiseti sellaisiin gravitaatiokuoppiin, joita tunnemme Lagrange pisteiksi. Trojans, Greeks ja Hildas esiintyy Jupiterin radalla (katso kuvani). Maapallolla on olemassa samantapaisia pisteitä.

Ja avaruuspölyn tiheys riipu tietenkin myös siitä, missä aurinkomme liikkuu linnunradassa!

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Värähtelymallin nimi on tietysti hieman hankala ja sen vuoksi olen käyttänyt nimeä avaruuspölymalli.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset